W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Maximinus

voluit: Gaius Julius Verus Maximinus, bijgenaamd: Thrax (gest. bij Aquileia 10 mei 238), Romeins keizer van 235 tot 238, een Thracische boer die een militaire carri�re begon onder Septimius Severus. Hij klom op tot de ridderstand en werd bij Mainz door de troepen in Germani� in een muiterij tegen Alexander Severus tot keizer uitgeroepen. Als bestuurder was Maximinus onbekwaam (hij was daarbij hebzuchtig en wreed), maar des te groter waren zijn militaire kwaliteiten. Hij onderdrukte verscheidene opstanden en streed twee jaar tegen Germanen en Daci�rs. Troebelen in Africa leidden tot het uitroepen van Gordianus I en diens zoon als keizer. Toen Maximinus, op het moment dat hij zich in Africa bevond, door de Senaat tot staatsvijand werd verklaard, trok hij onmiddellijk naar Itali�, maar stuitte op hardnekkig verzet, waardoor zijn troepen ontmoedigd werden. Bij de belegering van Aquileia werden hij en zijn zoon door hun eigen soldaten vermoord.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be