WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De Middeleeuwen

De term middeleeuwen wordt gebruikt om een periode in de geschiedenis van West-Europa aan te duiden, die duidelijk anders was dan de oudheid, die eraan voorafging. De humanisten van de vijftiende eeuw die deze term hebben bedacht, wilden ermee aangeven dat het een zeer middelmatige, zelfs duistere periode was, vergeleken bij de schittering van de oudheid, die zijzelf pas weer ontdekt hadden.
De waarheid ligt, zoals gewoonlijk, in het midden. Ongetwijfeld was er na het verdwijnen van de Romeinse beschaving in West-Europa sprake geweest van achteruitgang. Steden raakten ernstig in verval of verdwenen zelfs helemaal. Het uitgestrekte wegennet werd niet meer onderhouden. De grote eenheid van het Romeinse Rijk maakte plaats voor verbrokkeling in afzonderlijke rijkjes. De handel ging achteruit, zodat iedere streek alleen nog maar voor de eigen bewoners zorgde. In dit sombere beeld kunnen echter ook wel wat lichtere plekken worden aangewezen. Het Germaanse volk van de Franken stichtte een groot rijk, dat wat omvang betreft wel een beetje op het oude Romeinse Rijk leek. De handel onderging in de achtste eeuw ook rond de Noordzee een krachtige opleving. En de kerk tenslotte bewaarde in haar boezem de nalatenschap van de oudheid. De werken van klassieke schrijvers werden door ijverige monniken langzaam, maar gestaag overgeschreven en bleven zo bewaard voor het nageslacht. Een eigen karakter hebben de middeleeuwen zeker gehad, maar achteruitgang en domheid kan men die periode zeker niet als stempel opdrukken. Laten we het houden op een tijd van overgang en verandering, zoals iedere periode in de geschiedenis dat in wezen is.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be