WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dossier gezondheid

Dossier Gezondheid

Milieuziektes: weinig bekend en typisch voor onze maatschappij

In de Senaat was er dinsdag een studiedag gewijd aan ziektes die het gevolg zijn van milieuvervuiling. De studiedag is een initiatief van de senatoren Philippe Mahoux et Jean Cornil. De twee socialisten legden in juni vorig jaar een voorstel van resolutie neer voor reflectie, actie en een geÔntegreerde politiek over de problematiek.

Fijn stof
Terwijl Vlaanderen volop bezig is met de gevolgen van cadmiumvervuiling op de gezondheid, wees senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin er bij de opening op dat BelgiŽ in de Europese Unie op de eerste plaats staat wat betreft fijn stof. Fijn stof is een verzamelnaam voor allerlei kleine zwevende deeltjes in de lucht. Door die vervuiling daalt de levensverwachting in ons land met veertien maanden. Daarnaast vermoeden deskundigen dat drie vierden van alle kankergevallen te wijten is aan milieufactoren.

Aandoeningen
Sinds een twintigtal jaar duiken in de geÔndustrialiseerde landen allerlei aandoeningen op waarvan de oorzaak niet gekend is: allergieŽn, chronische vermoeidheid, reumatische ziektes, psychosomatische ziektes, enz. De negatieve effecten van de vervuiling op de gezondheid worden tegenwoordig erkend, maar de traditionele geneeskunde heeft momenteel weinig middelen voor die ziektes zonder naam die "de uitgaven van de gezondheidszorg in de Westerse landen significant verhogen", waarschuwt Mahoux.

Alle sprekers, kankerspecialisten, huisartsen, toxicologen, en wetenschappers, enz., benadrukken de "dringende" nood aan een medisch korps voor milieugerelateerde ziektes. "Het gaat om een professionele verantwoordelijkheid", benadrukt Dr. Pascale Jonckheer, assistent aan de ULB.

Preventie
Preventie over de "onomkeerbare" vervuiling is belangrijk "om onze planeet te redden en onze kinderen te beschermen", zegt toxicoloog Alfred Bernard (UCL), die het onder meer heeft over chloor in zwembaden. Om de nadelige gevolgen ervan op de gezondheid te beperken, zou de lucht in zwembaden zes tot acht keer per uur ververst moeten worden. Dat gebeurt vandaag niet. Volgens hem zijn de negatieve gevolgen van chloor, zoals astma en chronische bronchitis, bij babyzwemmers nog tot tien jaar later merkbaar.

Ook de opvang en een luisterend oor zijn voor patiŽnten van dergelijke aandoeningen erg belangrijk. "Ze lijden aan een ziekte waar vaak geen etiket op kan worden geplakt, worden buiten de maatschappij geplaatst en moeten hun leven aanpassen aan die onzichtbare handicap", legt Annie Gaspard, voorzitster van de vereniging "Stop Poisons Santť", uit. De vereniging werd in 1999 opgericht om slachtoffers van dergelijke ziektes te steunen. Gaspard wil vooral dat er een fonds opgericht wordt rond de problematiek.

Het voorstel van resolutie van Mahoux en Cornil stelt voor om de symptomen van milieugerelateerde aandoeningen te identificeren, een lijst te maken van het voorkomen ervan en de oorzaken te identificeren om zo tot specifieke en efficiŽnte behandelingen te komen.
 

 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google