WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Mohammed, profeet van Allach en stichter van de islam

Het Arabisch schiereiland, dat in het uiterste zuidwesten van AziŽ ligt, was in de oudheid een onbekend land. Met zijn uitgestrekte zand- en steenwoestijnen was het weinig gastbrij en evenmin aanlokkelijk voor veroveraars. In het westelijk en het zuidwestelijk gedeelte waren de omstandigheden voor landbouw nog tamelijk gunstig. Daar hadden zich landbouwers en ambachtslieden gevestigd. In het overige gedeelte trokken nomadenstammen rond, die zich hadden toegelegd op de veeteelt. Hun godsdienst was gebaseerd op de verering van allerlei natuurverschijnselen, in het bijzonder de hemellichamen.
Ook andere godsdiensten vonden bij de Arabieren een voedingsbodem. Zo kenden ze ook bijbelse voorstellingen en joodse opvattingen. Een belangrijk godsdienstig middelpunt was en is de Kašba te Mekka. In ťťn van de hoeken is de beroemde Zwarte Steen gemetseld die de aartsengel GabriŽl aan Abraham zou hebben gegeven. In Mekka werd Mohammed geboren in 571 na Christus. Zijn vader schijnt hij al vroeg verloren te hebben. Verder is ons over zijn jeugd maar weinig bekend. Op twaalfjarige leeftijd zou hij met zijn oom een reis hebben gemaakt. Ook zou hij gedurende een korte periode in een christelijk klooster hebben vertoefd. Op latere leeftijd trouwde hij met een rijke weduwe, Chadidja geheten.
Mohammed was niet tevreden met de godsdienst van zijn landgenoten. Zou Allah, de enige God, misschien ook de Arabieren een profeet zenden, zoals dat bij de joden en de christenen het geval was geweest ? Om over al die zaken rustig te kunnen nadenken, trok Mohammed zich vaak terug in een grot in de bergen, soms maanden achtereen. Daar kreeg hij op zeker ogenblik visioenen van de aartsengel GabriŽl, die hem opdroeg om te gaan prediken. Mohammed was aanvankelijk zo geschrokken, dat hij dacht zijn verstand verloren te hebben. Hij vertelde wat hem was overkomen aan zijn naaste verwanten, die hem geloofden. Allah had hem, Mohammed, als profeet uitverkoren ! In 1614 trad hij in de openbaarheid met zijn nieuwe leer : 'Er is maar ťťn God en Mohammed is zijn profeet'.
Veel succes had hij in het begin niet; hij werd uitgelachen, beschimpt en vervolgd. Hoeveel aanhangers hij ook kreeg, zijn tegenstanders waren veel talrijker. Men beraamde zelfs een plan om hem te doden. Vrienden van Mohammed waarschuwden hem echter op tijd. De profeet vluchtte in het holst van de nacht, samen met zijn vriend Aboe Bekr. Ze trokken naar Medina, waar ze met grote geestdrift werden ontvangen. Mohammeds vlucht uit Mekka in 622 was zo belangrijk, dat de latere mohammedaanse jaartelling het jaar 622 als beginpunt heeft genomen. Was het werk van de profeet in Mekka vruchteloos geweest, in Medina groeide zijn aanhang ongelooflijk snel. Spoedig ging Mohammed tot de tegenaanval over en in 630 veroverde hij Mekka.
Zijn vroegere vijanden behandelden Mohammed zeer barmhartig, met als gevolg dat ze zijn vurigste aanhangers werden. In het jaar 632, toen bijna heel ArabiŽ de leer van Mohammed had aanvaard, werd de profeet ernstig ziek. Volgens boze tongen was dit het resultaat van een langzaam werkend vergif. Mohammeds toestand verslechterde snel. Toen hij de dood voelde naderen, riep hij zijn trouwste volgelingen bij zich. Hij raadde hun aan zijn goede vriend Aboe Bekr als zijn opvolger te aanvaarden. De uitspraken van Mohammed zijn door zijn volgelingen nauwgezet opgeschreven. Aboe Bekr bundelde ze tot de koran, de heilige schrift van de mohammedanen. De leer van de mohammedanen is de islam, wat 'onderwerping' betekent, onderwerping aan de wil van Allah.
(foto : een bladzijde uit de koran)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be