W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Mohammed van Egypte

Mohammed Ali, ook wel Mehemed Ali (Kavala, Macedoni�, 1769 - Ca�ro 12 aug. 1849), onderkoning van Egypte. Hij werd in 1799 bij de inval van Napoleon als bevelhebber van het tot het Turkse leger behorende Albanezenkorps naar Egypte gezonden. In 1806 werd hij door de Turkse regering als gouverneur van Egypte erkend. In 1807 wist hij de Engelsen te verdrijven en de met hen verbonden Mamelukken in toom te houden; op 1 maart 1811 liet hij de Mamelukkenaanvoerders uit de weg ruimen en kreeg zo de handen vrij voor zijn bestuurshervormingen. De Turkse regering belastte hem met de oorlog tegen de wahhabieten in Arabi�. In 1822 vestigde hij de Egyptische macht in Soedan.
Na zijn deelname aan de oorlog tegen Griekenland maakte Mohammed Ali ingevolge vroegere beloften van de Turkse regering aanspraak op Syri�. Toen dit geweigerd werd, veroverde zijn zoon Ibrahim in 1831 en 1832 het gehele land. Bij de Vrede van K�tahya (4 mei 1833) kreeg Mohammed Ali het stadhouderschap van o.a geheel Syri�. Reeds in 1838 brak de oorlog opnieuw uit, die eindigde met de voor de Turken rampzalige Slag van Nizib (24 juni 1839). Ali eiste vervolgens de erfheerschappij over Egypte en hiervan afhankelijke landen. Daarop werd een verdrag tussen Oostenrijk, Pruisen, Groot-Brittanni� en Rusland gesloten (15 juli 1840), met het doel de Turkse regering tegen haar vazal te beschermen. In hetzelfde jaar intervenieerden de verbondenen in Syri� (inname van Akko). In Alexandri� door een blokkade van de Engels-Oostenrijkse vloot bedreigd, sloot Mohammed Ali op 27 nov. 1840 een verdrag met de Britse vlootvoogd Napier, waarbij hij zich o.m. verbond Syri� te zullen ontruimen.
In 1841 beleende de sultan hem, als vazal van Turkije, met het erfelijk stadhouderschap in Egypte, onder verplichting o.m. om aan Turkije een jaarlijkse schatting te betalen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be