W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Moli�re

Moli�re, pseudoniem van Jean-Baptiste Poquelin (Parijs 15 jan. 1622 - aldaar 17 febr. 1673), Frans blijspelschrijver en toneelspeler.
1. Leven
Hij was door zijn vader bestemd voor een carri�re aan de balie, maar liet zijn studie varen om met enige leden van de familie B�jart het 'Illustre Th��tre' op te richten (1643). Deze groep raakte in Parijs al spoedig in ernstige financi�le moeilijkheden, maar werd hergegroepeerd en ruim twaalf jaar trok zij door de provincie, met Moli�re als leider, acteur en auteur.
Op voorspraak van de prins van Conti, gouverneur van Languedoc, trad het gezelschap als 'Troupe de Monsieur' (de broer van de koning) op 24 okt. 1658 voor het eerst op voor het verzamelde hof. De opvoering van Nicom�de van Pierre Corneille vond geen genade in de ogen van de koning, maar Moli�res eigen (verloren gegane) klucht Le docteur amoureux bewonderde hij zodanig dat hij hem toestemming gaf voortaan op te treden in de zaal Petit-Bourbon (in het Louvre) op de dagen dat deze niet bespeeld werd door de Com�die Italienne; toen dit theater moest wijken voor de uitbreiding van het Louvre, verhuisde het gezelschap naar het Palais Royal. Intussen was de eerste voorstelling van Les pr�cieuses ridicules (1659) een eclatant succes geworden, hetgeen de auteur de jaloezie van andere toneelschrijvers en van de spelers aan het rivaliserende H�tel de Bourgogne bezorgde, een jaloezie die nog ernstiger vormen aan zou nemen na de triomf van L'�cole des femmes (1662) en waarop Moli�re reageerde met de scherpe eenakter in proza La critique de l'�cole des femmes (1663).
De jonge Lodewijk XIV steunde hem nog steeds: een maand na de opvoering van Le mariage forc� (jan. 1664; met muziek van Lully) was de koning peetoom van Moli�res eerste kind, geboren uit zijn huwelijk (1662) met Armande B�jart, misschien een zuster, mogelijk ook een dochter van Moli�res vroegere ma�tresse Madeleine B�jart. Maar de koning bleek niet opgewassen tegen de storm van verontwaardiging die losbarstte over de eerste opvoeringen van Don Juan ou le festin de pierre (1665); (zie ook Don Juan) het stuk werd vrijwel onmiddellijk verboden (hoewel de koning nog in hetzelfde jaar de naam Troupe de Monsieur veranderde in Troupe du Roi). Hetzelfde lot trof Tartuffe, voor het eerst gespeeld in Versailles in 1664 en vijf dagen later verboden; ook de tweede versie (1667, onder de titel L'imposteur) werd na ��n voorstelling verboden. Pas in 1669 mocht het stuk in een derde versie worden gespeeld; in die versie, de enige die bewaard is gebleven, werd het stuk een doorslaand succes. Tartuffe werd gevolgd door een groot aantal komedies, waarin aankleding, muziek (vaak van Lully) en ballet een grote rol speelden, en enkele kluchten; pas Les femmes savantes (1672) was weer een 'klassieke' komedie in vijf bedrijven.
Misschien wel Moli�res meest persoonlijke stuk is zijn laatste: Le malade imaginaire (1673), waarin de onwetendheid van artsen wordt gehekeld, maar waarin vooral is getekend 's mensen angst voor ziekte en dood, die op zichzelf een ziekte wordt. Moli�re schreef dit stuk terwijl hij zelf al ernstig ziek was; hij overleed enkele uren nadat hij er zelf de hoofdrol in had gespeeld.
2. Werk
Moli�res werken zijn in drie categorie�n te verdelen: de kluchten, waarvan Les fourberies de Scapin (1671) een voorbeeld is; de zgn. 'com�dies de m�urs', zedenkomedies, waarin hij de belachelijke modes en het snobisme van zijn tijd aan de kaak stelt, zoals in Les pr�cieuses ridicules (1659), dat de overdreven taal en gewoonten van de salons hekelt; en ten slotte de grote karakterstukken, waarin hij eeuwige menselijke typen uitbeeldt, zoals L'avare (1668), zijn enige grote werk in proza, Tartuffe (1664), de briljante aanval op hypocrisie in godsdienstzaken, Le bourgeois gentilhomme (1670) en Le misanthrope (1666), zijn diepste werk.
De zwakheden en de slordigheid van stijl, die vele stukken vertonen, zijn vnl. een gevolg van de haast waarmee ze zijn geschreven, omdat ze voor een bepaalde gelegenheid klaar moesten zijn; in tal van komedies echter toont Moli�re zijn gevoeligheid voor de nuances van het Franse vers. Ook als acteur en regisseur had hij grote gaven. De precisie van zijn mises-en-sc�ne, waarbij iedere beweging telde, werd door zijn tijdgenoten zeer bewonderd. Moli�re wordt algemeen beschouwd als de grootste Franse komedieschrijver.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be