WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De nachtegaal

Orde : Passeriformes - familie : Turdidae - geslacht : Luscinia en soort : Nachtegaal. De nachtegaal is één van de ongeveer driehonderd soorten van deze familie van tapuiten en zanglijsters.
De nachtegaal wordt vaak eerder gehoord dan gezien, en is beroemd om het prachtige gezang van het mannetje tijdens de paartijd. Maar hofmakerij is niet de enige reden om te zingen, het is ook een manier om het territorium te markeren. De vogel ziet er slonzig uit voor zo'n geweldige zanger, maar zijn bruine veren camoufleren hem terwijl hij rondfladdert in open plekken.
Wanneer hij in de lente aankomt in zijn broedgebied zoekt het mannetje naar een territorium met genoeg voedsel en beschutting om een nest te bouwen. De daaropvolgende jaren keert hij terug naar hetzelfde territorium, maar met een ander vrouwtje. Het nest, gemaakt van bladeren en gras, wordt bekleed met veren. Hierin legt het vrouwtje twee tot zes eieren, die na twee weken uitkomen. Het mannetje helpt de kuikens groot te brengen in de elf dagen die ze doorbrengen in het nest. Binnen twee weken vliegen de jongen uit en verspreiden zich.
Fladderend op de bodem van open bosland is de roodbruine nachtegaal goed gecamoufleerd in het licht dat op de aarde valt. Deze vogel voelt zich zowel thuis in bosjes en struiken als op open berghellingen in het Middellandse-Zeegebied. Het is meestal een solitair levende zangvogel, die broedt in delen van Europa, Noordwest-Afrika, Centraal Azië en het Midden-Oosten, waar hij in april en mei arriveert. Aan het einde van het broedseizoen, begin augustus, vliegt hij naar tropisch Afrika voor de winter. Het mannetje bakent zijn territorium af door te zingen vanaf een roestplaats in het kreupelhout of op een lage tak van een boom. Overdag verandert de nachtegaal regelmatig van roestplaats. 's Nachts blijft hij op dezelfde roestplaats en zingt om een vrouwtje aan te trekken.
De nachtegaal voedt zich tijdens de late zomer met insecten en andere ongewervelde dieren, maar ook met bessen. Hij jaagt op de grond naar voedsel, of net daarboven en vindt het meeste daarvan tussen het bladerafval en op de kale grond, onder de struiken. Hij hupt rond en pauzeert regelmatig om uit te kijken naar rennende torren en mieren, en gebruikt zijn puntige snavel om kleine insecten te pakken. Soms stort deze alerte vogel zich op zijn prooi vanaf een verstopte roestplaats, en kan hij insecten zelfs in de vlucht pakken. In de winter, wanneer er weinig voedsel is, trekt de nachtegaal over grote afstanden naar Afrika, waar hij verzekerd is van voldoende voedsel.
Hoewel hij wereldwijd niet bedreigd wordt, is het leefgebied van de nachtegaal afgenomen in delen van West-Europa. De afname van de traditionele beheertechniek van kreupelhout is één van de belangrijkste redenen hiervoor.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be