WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Keizer Napoleon

De positie van de eerste consul gaf Napoleon grote macht. Die macht moest ij in de eerste plaats gebruiken om de buitenlandse vijanden te bestrijden. Met grote moeite en onder gevaarlijke omstandigheden volbracht hij met zijn leger in 1800 de tocht over de Grote Sint Bernhard. Hij behaalde de overwinning bij Marengo en sloot het volgende jaar de Vrede van Lunťville. In 1802 kwam het met Engeland tot de Vrede van Amiens.
Daar de Rijn de grens tussen Frankrijk en Duitsland bleef, werd er op de rechteroever van deze rivier het ťťn en ander gereorganiseerd. Kleine staten werden opgeheven en grote kregen gebiedsuitbreiding. In Zuid-Duitsland werd de Franse invloed groot. Langzaam bouwde Napoleon zijn macht uit. Daarbij zocht hij ter versterking van zijn positie toenadering tot de oude machten. De rooms-katholieken zagen met genoegen dat Napoleon zich welwillend opstelde tegenover de paus. De boeren kwam hij tegemoet door hen de onteigende kerkelijke goederen te laten behouden. De emigranten - dat waren de edelen die tijdens de revolutie naar het buitenland waren gevlucht - mochten onder zeker voorbehoud weer naar Frankrijk terugkeren.
In 1802 werd Napoleon consul voor het leven. Een volksstemming leverde hiervoor een overweldigende meerderheid op. De volgende stap was de kroning tot keizer der Fransen op 2 december 1804. De invloed van de volksvertegenwoordiging werd tot een minimum teruggebracht.
De Vrede van Amiens in 1802 met Engeland was niet van lange duur. In 1803 reeds brak de oorlog opnieuw uit. Engeland gaf enorm veel geld uit om bondgenoten op het vasteland voor zich te winnen. Inderdaad lukte het een bondgenootschap tot stand te brengen waaraan Oostenrijk, Rusland, Zweden en Napels meededen. Keizer Napoleon moest afzien van zijn plan een invasie in Engeland uit te voeren. Door de nederlaag bij Trafalgar was de Franse macht ter zee zelfs voor jaren gebroken, maar te land schenen de Franse troepen onoverwinnelijk te zijn. Bij Austerlitz versloeg Napoleon in 1805 de verenigde krijgsmacht van de Russen en de Oostenrijkers.
Napoleon was ook heer en meester in ItaliŽ en hij had zich al tot koning van ItaliŽ laten kronen. Zijn broer Jozef werd koning van Napels. Ook in Duitsland regelde Napoleon de zaken naar zijn believen. In de Noordelijke Nederlanden stelde hij in 1806 het Koninkrijk Holland in, met zijn broer Lodewijk als koning. Het enige land in Duitsland dat nog niet door de Franse keizer op de knieŽn was gebracht, was Pruisen. Pruisen werd in plaats van Oostenrijk de bondgenoot van Engeland en moest dit bezuren. Op ťťn dag werd het Pruisische leger beslissend versalgen bij Jena en bij Auerstedt. Bij de Vrede van Tilsit in 1807 werd Pruisen gehalveerd. Daarop sloot ook Rusland met Napoleon een bondgenootschap. Alleen Engeland zette de strijd nog voort. Om ook Engeland op de knieŽn te krijgen kondigde de Franse keizer in 1806 het Continentale Stelsel af. Geen land van het Europese continent mocht meer handel drijven met Groot-BrittanniŽ.
Om het Continentale Stelsel zo goed mogelijk te laten werken, werden Portugal in 1807 en de Kerkelijke Staat en Spanje in 1808 bij het Franse keizerrijk gevoegd. De Spanjaarden legden zich echter niet bij de Franse overheersing neer. Er ontvlamde een guerrilla, die niet te overwinnen zou blijken. In 1808 had Napoleon een bespreking met de Russische tsaar Alexander. Er bleven evenwel geschilpunten bestaan, onder andere over het Continentale Stelsel. Napoleon besloot ook Rusland tot onderwerping te brengen.
In 1812 trok hij met meer dan een half miljoen soldaten het uitgestrekte land binnen. De Russen lieten zich niet tot een slag verleiden. Steeds verder trokken de Fransen achter hen aan.
Het land werd echter verwoest en platgebrand, zodat de Fransen geen voedsel en onderdak hadden. Pas bij Smolensk en later bij Borodino kwam het tot strijd. Beide keren evenwel bleef deze onbeslist. Vervolgens trok Napoleon Moskou binnen, dat grotendeels verlaten was, om er te overwinteren. De stad raakte echter in brand, of werd door de Russen opzettelijk in brand gestoken, en na een maand moesten de Fransen de terugtocht aanvaarden.
Het werd door kou en gebrek een rampzalige tocht. Maar weinigen bereikten heelhuids de grenzen van Polen. De bondgenoten van de Franse keizer begonnen hem te verlaten. Haastig bracht Napoleon nieuwe legers op de been en behaalde ook overwinningen. In de Volkerenslag bij Leipzig evenwel leed hij in oktober 1813 een zware nederlaag. Van alle kanten werd hij aangevallen. Na nog enkele veldslagen werd Napoleon tenslotte in 1814 in Frankrijk zelf verslagen. Toen legde hij het hoofd in de schoot en deed afstand van de troon. Hij werd overgebracht naar het eiland Elba.
(foto : Napoleon)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be