W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : De mens - algemeen

Natuurlijke historie van de mens

De Engelse antropoloog Sir Arthur Keith maakte een vergelijking tussen mensen en apen, waarbij hij uitging van meer dan duizend anatomische bijzonderheden. Hiervan bleken er 312 uitsluitend bij de mens voor te komen, 396 zowel bij de mens als bij de chimpansee, 385 bij mens en gorilla, 354 bij mens en oerang-oetan, 117 bij mens en gibbon en 113 bij de mens en lagere apen.
Men veronderstelt dan ook dat mens, chimpansee, gorilla, oerang-oetan en gibbon zich uit gemeenschappelijke voorouders hebben ontwikkeld, een opvatting, die door fossiele vondsten wordt ondersteund.
Maar tussen de mens van heden en de mensapen ligt een brede, onoverbrugbare kloof. Aan de ene kant de mens met zijn opgerichte houding, zijn sterke hersenontwikkeling, zijn verstandelijke vermogens, zijn taal, zedelijkheid en religie, zijn kunsten, techniek en wetenschappen en aan de andere kant het hoog ontwikkelde dier, dat in zijn doen en laten hoofdzakelijk door zijn 'instincten' wordt beheerst.
Het fossiele materiaal is niet toereikend om het moment van 'menswording' vast te stellen. Helaas zijn juist van de antieke primaten, die ons zo bijzonder intrigeren, maar schaarse resten overgebleven.
Het levensmilieu van deze primaten, het tropisch oerwoud, is weinig geschikt om hun overblijfselen te conserveren, zelfs skeletdelen worden op de duur in de zure humus volkomen verteerd.
En wat de oudste mensen betreft, alleen wanneer de doden niet werden verbrand, maar in holen of onder stenen werden begraven, konden de skeletten bewaard blijven.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be