W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Neusaap
Groep : op het land levende zoogdieren

De neusaap behoort tot de familie van de Cercopithecidae, waar ook de zwart-witte franjeaap uit Afrika bij hoort. De neusaap is onmiddellijk te herkennen aan zijn enorme neus en dikke buik. Deze primaat leeft op het eiland Borneo in groepen van ongeveer tien tot twintig apen, bestaande uit ��n volwassen mannetje en een aantal vrouwtjes. Bij het zoeken naar voedsel vormen meerdere groepen om veiligheidsredenen ��n grote groep van soms wel meer dan zestig apen.
Neusapen, die voornamelijk in bomen leven, zijn heel behendig. Ze springen of zwaaien van tak naar tak en bewegen zich snel door de bladeren. Op de grond rennen ze op handen en voeten. Maar ze hebben ook een eigenschap die de meeste andere mensapen missen : neusapen kunnen zwemmen, zelfs onder water. Ze leven in waterrijke bossen met rivieren en stromen, dus ze hebben hun zwemkunst wel nodig. Liefst zoeken ze een oversteekplek met aan beide kanten van het water overhangende takken, zodat ze kunnen springen, maar zo nodig gaan ze ook door het water.
Een vrouwtjesneusaap die wil paren verleidt het mannetje door haar lippen te tuiten en te smakken, haar kop heen en weer te schudden en haar achterste te tonen. Na een draagtijd van ongeveer vijf maanden klimt ze 's nachts hoog in een boom. Het jong blijft dicht bij zijn moeder tot het ongeveer ��n jaar oud is. Jonge mannetjes verlaten met ongeveer 18 maanden hun geboortegroep en leven dan solitair of vormen groepen van louter jonge mannetjes. Deze mannetjes verzamelen later een eigen harem van vrouwtjes om zich heen.
De krokodil en de nevelpanter behoren tot de dieren die het voorzien hebben op de neusaap. Maar de grootste bedreiging voor zijn voortbestaan zijn de jacht en de ontbossing ten behoeve van de landbouw, die het leefgebied van deze dieren vernietigt. Tegenwoordig zijn er nog een duizendtal exemplaren. De neusaap is wettelijk beschermd en heeft de status van bedreigde diersoort.
Deze hoofdzakelijk vegetarische apen voeden zich met bladeren, vruchten, zaden, scheuten en zelfs bloemen van diverse soorten bomen en planten. Ook doen ze zich tegoed aan muskieten en insectenlarven. Neusapen moeten enorm veel eten, want bladeren bevatten maar weinig voedingsstoffen. Bepaalde fysieke eigenschappen zijn behulpzaam bij de vertering van het bladerrijke menu. Zo hebben ze een goed ontwikkelde duim waarmee ze bladeren en andere tere plantendelen kunnen plukken. Met hun scherpe kiezen kunnen ze bladeren probleemloos vermalen. En omdat bladeren niet zo gemakkelijk te verteren zijn, hebben ze een uitgebreide, ingewikkelde maag die in compartimenten is onderverdeeld. Deze deelmagen lijken op die van herkauwers (grazende dieren) als koeien, die ook zulk vezelrijk voedsel moeten verteren.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be