W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Niemandsland tussen leven en dood

Toch behoeft het tot stilstand komen van de levensprocessen nog niet een onherstelbaar einde te betekenen. Anthony van Leeuwenhoek ontdekte bij zijn 'kleine dierkens' het merkwaardige verschijnsel van de droogteslaap of anabiose. De water-bewonende raderdiertjes of Rotatoria en draadwormen of Nematoda en vooral ook de beerdiertjes of Tardigrada, die veel in vochtig mos voorkomen, leven in gewone omstandigheden niet langer dan enkele weken. In volkomen uitgedroogde toestand kunnen ze echter wel tien jaar en langer bewaard blijven; ingeschrompeld tot nietige stofjes wachten ze roerloos, zonder ademhaling of welke andere levensverrichting ook, op water. Worden ze voorzichtig bevochtigd, dan zwellen ze weer op en na korte of langere tijd, afhankelijk van de duur van hun droogteperiode, hervatten ze hun gewone leventje. Het is zelfs gebeurd dat slakken, die bijna tien jaar in een doos waren opgeborgen, na toevallige bevochtiging de deksels van hun huisjes openduwden en uit de keurige collectie wegkropen.
Bacteri´┐Żn kunnen in droge sporetoestand waarschijnlijk enkele honderden jaren in leven blijven. Tarwekorrels uit de Egyptische piramiden heeft men niet meer tot ontkieming kunnen brengen - in tegenstelling tot telkens weer opduikende berichten-, maar het is wel gelukt met kassiazaden, die ruim anderhalve eeuw in een herbarium hadden gezeten en met lotuszaden uit een stofdroge rivierbedding, die volgens berekeningen ongeveer vier eeuwen oud moesten zijn. Dit raadselachtige 'niemandsland' tussen leven en dood is door de wetenschap nog nauwelijks ontgonnen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be