W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

Nieuwe nederzettingen

Na de ontdekking door de Europeanen van nieuw land in Amerika, Afrika en Azi� in de vijftiende en zestiende eeuw, bloeiden mogelijkheden voor handel op en de meeste Europese landen wilden graag hun economisch belang vergroten. De zoektocht naar goud, specerijen, slaven en andere zaken vond plaats onder leiding van Spanjaarden en Portugezen en al snel deden ook Frankrijk, Engeland en de Nederlanden mee.
Het werd ook spoedig duidelijk dat de nieuwe gebieden niet alleen voor de handel belangrijk waren. In heel Europa ontstond bevolkingsdruk, waardoor naarstig naar nieuw land en hulpbronnen werd gezocht en de nieuwe kolonies leken daarvoor een oplossing te bieden. Het aanvankelijke probleem was overleven. Velen in de kolonie stierven door ziekte of honger binnen het eerste jaar en het enig beschikbare werk was lichamelijk zeer zwaar. Bovendien moesten de pioniers voor advies over fauna en flora hun toevlucht zoeken bij de inheemse bevolking. Dit advies werd betaald in goederen die de inheemse bevolking wilde - kralen, ijzeren gereedschap en mettertijd vuurwapens in plaats van hun eigen pijlen en bogen. Wat er dus gebeurde, was dat technisch hoogstaande Europese samenlevingen in rechtstreeks contact traden met plaatselijke culturen uit de Steentijd en de rechten van de inheemse bevolking werden dan ook zelden ge�erbiedigd.

Een koloniale nederzetting : St. Mary's City in de Verenigde Staten
Op 27 maart 1634, na vier maanden op zee, voer een groep van 140 Engelse katholieke kolonisten Chesapeake Bay aan de Amerikaanse oostkust binnen. Na een verkenning van de Potomac werd een overeenkomst gesloten met de Yaocomico en begonnen de pioniers met de bouw van een magazijn en een versterkte wachtpost.
Deze nieuwe nederzetting werd St. Mary's gedoopt en in de daaropvolgende 61 jaar ontwikkelde de stad zich tot de hoofdstad van Maryland, waar de kolonisten huizen, vergaderplaatsen en een kapel met een kerkhof hadden gebouwd. Het terrein van de oorspronkelijke nederzetting is behouden gebleven door de opening van een koloniaal museum en archeologen hebben al artefacten, graven en funderingen blootgelegd. Door aan te sluiten bij eerdere opgraving op het terrein van St. Peter's hoopten archeologen meer te weten te komen over het huis van de gouverneur en in staat te zijn dit in verband te brengen met locaties als het kerkhof en het fort.
Door analyse van verschillende artefacten en gevonden funderingen op diverse locaties konden archeologen veel leren over de leefomstandigheden en de levenswijze van de kolonisten. De lokalisatie van de muren van wat wellicht het eerste en mooiste bakstenen gebouw in de Nieuwe Wereld is geweest, was voor archeologen het opwindendste resultaat. Details van de constructie, het resultaat van analyse van funderingen en archiefonderzoek leverden een beeld op van een groot gebouw, opgetrokken van plaatselijke bakstenen en met terracotta dakpannen. De bouw van St. Peter's (waarschijnlijk 1670-1680) bewijst dat de kolonisten goed in hun stad gevestigd waren en een vorm van plaatselijk bestuur hadden ingesteld. Dit zelfvertrouwen berustte gedeeltelijk op een goede relatie met de inheemse bevolking, die hen op weg had geholpen bij het telen van tabak en het vinden van voedselbronnen. Tabak speelde een vitale rol in de economie van de kolonie en werd het belangrijkste artikel waarvan de economie van de gemeenschap afhing. Deze te grote afhankelijkheid van ��n gewas en de verplaatsing van de Marylandse hoofdstad naar Annapolis in 1695 leidden tot het uiteindelijke verval van de stad. ( foto : de komst van de kolonisten - schilderij )
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be