WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Het nieuwe wereldbeeld

Voor de middeleeuwse mens was de voornaamste bron van al het geloven en weten de bijbel. Hij nam het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk en daarom zag hij de aarde als het middelpunt van het heelal. Met de renaissance kwam echter ook het zelfstandig onderzoek op gang. De uit Pruisen afkomstige geleerde Nicolaus Copernicus (1473-1543) had verschillende wetenschappen gestudeerd te Krakau, Bologna en Rome. Zo was hij arts en doctor in het kerkelijk recht. Het liefst hield hij zich echter bezig met de sterrenkunde. Om die reden was hij al tijdens zijn leven een beroemdheid. Op grond van zijn waarnemingen kwam Copernicus tot de conclusie dat niet de aarde het middelpunt van het heelal was, maar wel de zon. Het was juist de aarde die om de zon draaide, terwijl de aarde ook nog eens om haar eigen as wentelde. Dit was een werkelijk revolutionaire ontdekking, die Copernicus vastlegde in een boek getiteld 'Over de Omwentelingen van de Hemellichamen'. Maar hij durfde dit boek niet uit te geven. Pas vlak na zijn dood werd het op aandringen van vrienden gedrukt. De rooms-katholieke kerk stond aanvankelijk niet afwijzend tegenover Copernicus' werk. Men besefte niet dat het een hecht stuk van de geloofsleer op z'n kop zette. Toen dat besef wel doordrong, werd het boek op de Index geplaatst, de kerkelijke Lijst van Verboden Boeken. Dat gebeurde pas in 1606 en het werk van Copernicus bleef er tot 1759 op staan.
De nieuwe mens had dus gebroken met het oude wereldbeeld. De weg was vrijgemaakt voor grote sterrenkundige ontdekkingen. Maar ook op aarde zelf bleef men niet stilstaan. De Portugezen hadden, nadat ze hun land van de Moren hadden bevrijd, de strijd in Afrika voortgezet. Daarbij waagden ze zich steeds verder in zuidelijke richting. Ze ontdekten omstreeks 1450 de Azoren en Madeira en bereikten in Afrika zelfs Guinee. Toch duurde het nog tot 1488 voordat Bartholomeu Diaz door stromen voorbij de zuidpunt van Afrika werd gedreven. Tien jaar daarna voer Vasco da Gama om Kaap de Goede Hoop heen, de Indische Oceaan op. Hij bereikte veilig de kust van Malabar en had daarmee de weg overzee naar IndiŽ ontdekt.
Intussen had de Genuese zeeman Christoffel Columbus het plan opgevat, IndiŽ te bereiken door in westelijke richting te zeilen. Van koningin Isabella van CastiliŽ, die in een goede bui was na de val van Granada, kreeg hij drie schepen om zijn plan uit te voeren. Na een reis van twee maanden bereikte hij in 1492 Amerika.
(foto : Christoffel Columbus)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be