WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De Noordelijke butskop

De noordelijke butskop of Hyperoodon ampullatus. Grootte : lichaamslengte bij mannetjes tot 9,5 meter, bij wijfjes zeven tot acht meter. Een zeven meter lang wijfje woog bijna drieduizend kg; er zijn exemplaren van zesduizend tot negenduizend kg bekend. Uiterlijk : een dikke, behoorlijk in het vlees zittende, middelgrote walvis; blauwgrijs, donkerbruin of zwart aan de bovenkant, lichter op de borst en de buik; bolvormig voorhoofd, een korte, duidelijk afgebakende snavel. Een vrij grote, achterwaarts gebogen rugvin, die ver naar achter op de romp zit. Twee kleine, cilindrische of gedeeltelijk ovale tanden in de punt van de onderkaak, alleen bij oudere mannetjes zichtbaar. De oude mannetjes hebben een sterk ontwikkeld 'water'hoofd.
Verspreidingsgebied : een soort van de koele noordelijke Atlantische wateren, in de zomer naar het noorden verbreid tot aan de ijsrand - tot ver in het noordpoolbekken - en in de winter naar het zuiden tot Florida, de Kaapverdische eilanden en zuidelijker. Gewoonlijk niet in de kustwateren; er zijn aan beide zijden van de Atlantische Oceaan gestrande dieren gemeld. Er zijn ook twijfelachtige meldingen uit het noorden van de Grote Oceaan. Van de Nederlandse kust zijn zeventien strandingen bekend, de laatste uit 1958, bij Vlissingen. Van de Belgische kust slechts een paar strandingen.
Door meer dan een eeuw bejaging door Canadezen, Schotten en Noren is dit het best bekende lid van zijn familie. Er bestaan waarschijnlijk verschillende populaties, die in het voorjaar tot in het noordpoolgebied trekken om zich te voeden met het overvloedige zomer-plankton. In het najaar zetten ze weer koers naar het zuiden. Bejaging vindt voornamelijk in de zomer plaats, als de walvissen vet worden. Zij stranden meestal in de nazomer en de herfst, vooral tijdens de trek naar het zuiden. De noordelijke butskop voedt zich voornamelijk met pijlinktbis (in de maag van één butskop vond men de resten van niet minder dan tienduizend inktvissen), maar pakt ook op de bodem levende ongewervelde dieren (zeesterren, zee komkommers, enzovoort) en diepzeeharingen. De wijfjes werpen in april, waarschijnlijk om het jaar. De jongen, die bij de geboorte drie meter lang zijn, blijven minstens een jaar bij de moeder. Levensduur waarschijnlijk meer dan 35 jaar. Hoewel met tussenpozen bejaagd, wordt deze soort momenteel niet ernstig met uitsterven bedreigd.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be