W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : De mens - algemeen

De Noormannen

In het noorden van Europa, in het tegenwoordige Noorwegen, Zweden en Denemarken leefden, nog weinig beroerd door de Romeinse beschaving of het christendom, de Noormannen. Hun godsdienst en hun politieke en maatschappelijke ordening waren niet veel veranderd sinds de tijd dat Caesar de Germanen over de Rijn had teruggedreven. De Noormannen leefden in grote of kleine stamverbanden, bestuurd door de Volksvergadering, die over oorlog en vrede besliste. Alleen in tijd van oorlog konden aanvoerders op grond van persoonlijke eigenschappen een positie verwerven, die wat op die van een koning leek. In vredestijd schaarden de op avontuur beluste jonge mannen zich om een leider en trokken naar die streken waar er wel oorlog werd gevoerd. Omstreeks 800 was er sprake van overbevolking. Toen trokken tal van edelen met hun gevolg van dappere mannen op hun schepen erop uit. Soms hadden ze wat koopwaar aan boord, maar vaak ook niet. In beide gevallen gingen ze grif tot roof en plundering over, als ergens een inheemse bevolking niet tot krachtig verzet in staat bleek te zijn.
Op hun tochten kwamen de Noormannen soms heel ver. Over de Oostzee trokken ze Rusland binnen, hun schepen over de rivieren voortroeiend tot ze niet verder konden. Dan tilden ze hun vaartuigen uit het water en droegen ze naar een volgende vaarweg. In westelijke richting voeren de Noormannen zelfs de Atlantische Oceaan over en bereikten via Ijsland Noord-Amerika. De landen rondom de Noordzee hadden erg van hen te lijden, zelfs diep landinwaarts, want de Noormannen gingen met hun schepen soms heel ver stroomopwaarts de rivieren op. Met name in de negende eeuw begonnen de plundertochten van de Noormannen een ware plaag te worden.
Kort voor de dood van Karel de Grote waagden ze zich in de nabijheid van een Gallische stad, waar de keizer zich juist bevond. En ofschoon ze niet aan land durfden te gaan, was de Karolingische heerser diep geschokt. Hij vreesde dat de Noormannen voor zijn rijk in de toekomst een ernstig gevaar zouden inhouden. De Noormannen wilden niet alleen maar plunderen. Net als de Germanen van de volksverhuizingen wilden ze zich het liefst ergens blijvend vestigen. Zo ging een aantal van hen wonen op de Friese kusten. Een deel van Noord-Nederland heeft een tijdlang onder het bewind van de Noormannen gestaan.
In 789 vond de eerste rooftocht op Engeland plaats. De rijke kloosters van Lindisfarne en Wearmouth waren sindsdien meer dan eens het doelwit van hun plunderingen. Ook werden steden als Londen en Canterbury beroofd. Sinds 851 bleven er Denen in Engeland overwinteren. In het algemeen vermeden de Denen een directe veldslag, maar als het niet anders kon, gingen ze de strijd niet uit de weg. Dan bleken ze werkelijk geduchte tegenstanders te zijn, met hun pantserhemd en hun anderhalve meter lange zware strijdbijl. Na veel strijd ging in Engeland koning Alfred tenslotte akkoord met de blijvende vestiging van de Denen in zijn land, ten oosten van de lijn Londen-Chester, de zogeheten Danelaw. De Deen Knoed de Grote (1017-1035) regeerde over een rijk dat Engeland, Denemarken en Noorwegen omvatte, maar het viel spoedig uiteen.
De Noormannen ontmoetten bij hun invallen in Frankrijk slechts zelden veel tegenstand. In 845 voeren ze zelfs de Seine op tot bij Parijs. Een vrij groot aantal Noormannen vestigde zich in de omgeving van de Seine. De Frankische koning kon weinig anders doen dan zich bij de bestaande toestand neerleggen en Rollo de Noorman tot zijn leenman maken. Het gebied heette sindsdien Normandi�. Vanuit dit gebied heeft een aantal Noormannen zich in de loop van de elfde eeuw nog gevestigd in Zuid-Itali� en op Sicili�. Hertog Willem van Normandi� eiste zijn rechten op de Engelse kroon op en stak in 1066 over naar Engeland. Als Willem de Veroveraar besteeg hij daar de troon.
(foto : een teruggevonden Vinkingschip in het museum van Oslo)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be