W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : De mens - algemeen

Oermensen

Van de menselijke stamboom kennen we verschillende takken van mensentypen, die waarschijnlijk niet aan de vorming van de mens van heden, de homo sapiens, hebben bijgedragen.
Ondanks het feit dat deze wezens al een zeer ver gevorderde evolutiefase hadden bereikt en de onderste grens van de intelligentie al ruim hadden overschreden, stierven zij weer uit.
Andere takken van de menselijke stamboom hadden meer succes. In 1891 ontdekte Dubois op Java enkele overblijfselen van een menselijk wezen dat hij Pithecanthropus erectus (rechtopstaande aapmens) noemde.
Deze geruchtmakende vondst werd door andere gevolgd. Nabij Peking werden zelfs de resten van ruim veertig aan de Pithecanthropus verwante 'Peking-mensen' gevonden. Deze beide soorten of rassen van het geslacht Homo, waarvan de Peking-mens de grootste schedelinhoud had, waren vrij kleine holbewonende jagers, die stenen wapens vervaardigden en het gebruik van het vuur reeds kenden. In vergelijking met de moderne mens hadden zij een bijzonder vreemd uiterlijk : een lange, spits toelopende schedel met enorme oogkassen en laag schedeldak, zware wenkbrauwbogen en machtige onderkaken, waarvan echter het kingedeelte nog ontbrak.Reconstructie van het hoofd : van links naar rechts :
Pithecanthropus ecrectus, Peking-mens, Neanderdal-mens en Cro-Magnon-mens.

Ofschoon de wat later in het Pleistoceen opdoemende Neanderthal-mens nog veel overeenkomsten met de homo erectus vertoonde, duidt zijn schedelinhoud (gemiddeld 1450 cm�) erop, dat het mensdom met deze soort al behoorlijke vorderingen had gemaakt. Zij stonden in elk geval op een cultureel hoger niveau dan de Peking-mensen, vervaardigden stenen werktuigen, leefden in sociaal verband en kenden een dodencultus.
Maar dit alles kon niet verhinderen dat de Neanderthalers geheel werden verdrongen door een soort of ras, waarvan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling een aanzienlijk hoger peil had bereikt.
Het is onbekend van waaruit deze Cro-Magnon-mensen hun zegetocht zijn begonnen, maar waar zij verschenen werden de Neanderthalers uitgeroeid of gingen door vermenging in deze directe voorlopers van de hedendaagse mens op. In tegenstelling tot de Neanderthaler had de Cro-Magnon-mens een behoorlijke lichaamslengte (tot zo'n 1,80 meter) en een schedelinhoud tot 1650 cm�. Terwijl de Neanderthalers in feite woeste kannibalen waren, holbewonende jagers, die waarschijnlijk nooit aan kunstuitingen zijn toegekomen, bereikte de minder barbaase Cro-Magnonmens een verbazingwekkende vaardigheid in het bewerken van steen, been en andere materialen. Zijn veelkleurige grotschilderingen duiden op een al vrij ver gevorderde artistieke begaafdheid.
Na het einde van de laatste ijstijd voltrok zich het proces van de civilisatie in versneld tempo : de zwervende jagers gingen meer en meer in gemeenschappen leven, waarbij de jacht geleidelijk door veeteelt en landbouw werd vervangen. Zowel de hedendaagse mens als de Cro-Magnon-mens wordt door de wetenschappelijke naam homo sapiens aangeduid. De vraag waar en hoe deze nieuwe soort voor het eerst is opgetreden in zinloos, omdat de soort sapiens hoogstwaarschijnlijk niet plotseling haar intrede deed, maar geleidelijk ontstond door geslachtelijke vermenging van mensentypen met uiteenlopende erfelijke patronen en van misschien zeer sterk verschillende ontwikkelingsniveaus.
Zonder zin is eveneens de vraag waar en wanneer de plotselinge en radicale sprong van dier-zijn naar het mens-zijn is gemaakt en of deze grensoverschrijding slechts eenmaal of meerdere malen heeft plaatsgevonden.
De mens verschilt van het dier doordat hij niet zonder meer weet, maar doordat hij weet dat hij weet ! Plotseling moet de sprong over de afgrond tussen het dierlijk en het menselijk weten gemaakt zijn, maar deze vulkanische eruptie van het denken voltrok zich in doodse stilte en heeft geen sporen nagelaten.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be