WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

Op weg naar een onzekere toekomst

Een 'goeie ouwe tijd' heeft in feite nooit bestaan. Als wij, moderne mensen, ietwat jaloers naar de middeleeuwen menen te moeten kijken omdat het toen zo heerlijk rustig was (zonder televisie, zonder druk verkeer, zonder atoombom, enz), dan zien we wel iets over het hoofd. Namelijk dat de middeleeuwse mens voortdurend bedreigd werd door ziekte, armoede en honger. Niet voor niets bedroeg de gemiddelde leeftijd toen amper dertig jaar. De pest-epidemie die West-Europa in de late middeleeuwen trof, is wat betreft de gevolgen waarschijnlijk te vergelijken met een atoomoorlog.
Overheersen angst, onzekerheid en menselijk leed het beeld van de geschiedenis ? Dat zeker niet. Altijd zijn er mensen geweest die de weg hebben gewezen naar een betere toekomst. Het konden godsdiensthervormers en profeten zijn, maar ook gewoon wijze mensen en optimisten.
Velen hebben gezocht naar wetmatigheid en logica in het verloop van de geschiedenis. Dat deden ook de opstellers van het rapport Club van Rome. Dertig belangrijke mensen op het gebied van de wetenschap, het onderwijs en het bedrijfsleven kwam in april 1968 in Rome bijeen. Ze wilden praten over de vraag hoe het nu verder moest met de moderne, wanordelijke consumptiemaatschappij, een maatschappij waarin steeds meer wordt verbruikt.
En van de gevolgtrekkingen waartoe ze kwamen, was dat als de economische groei steeds maar zou blijven doorgaan, het met de welvaart vrij spoedig gedaan zou zijn. Alle grondstoffen zouden dan spoedig zijn opgebruikt. Voor het bepalen van deze sombere vooruitzichten had met gebruik gemaakt van de computer. Nu levert een computer resultaten aan de hand van de gegevens die erin zijn gestopt. De Club van Rome bleek achteraf een aantal gegevens over het hoofd te hebben gezien. Daarom moest men de conclusies weer vrij spoedig wijzigen.
Toch heeft het rapport van de Club van Rome de mensen wel degelijk aan het denken gezet. Men is energiebewust en milieubewust geworden, of tenminste toch ietwat meer dan vroeger. Behalve de vanouds bekende energiebronnen zoals steenkool en aardolie, wil men ook de atoomenergie gebruiken. De uiteindelijke oplossing biedt dit echter niet, zolang het probleem van het radioactieve afval niet is opgelost.
Voor de toekomst rekent men op het toepassen van kernenergie op dezelfde manier als waarop de zon aan haar energie komt. Als dat zou lukken,  zou de mens over een bijna onuitputtelijke bron van energie kunnen beschikken. En zonder afval. Waarschijnlijk zal men hierin slagen, tenzij er - zoals al zo vaak in de geschiedenis is gebeurd - iets totaal nieuws wordt ontdekt of iets heel onverwachts gebeurt. Het laatste woord hierover is aan de wetenschap.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be