W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Aquariumvissen

De oorsprong van de vissenVissen zijn door kieuwen ademende, gewervelde dieren die, een enkele uitzondering daargelaten, permanent in het water leven. Ze verschenen voor het eerst in het Siluur (450 tot 430 miljoen jaar geleden). In het Devoon en het Carboon (420 tot 350 miljoen jaar geleden) verspreidden ze zich over de ganse wereld en waren ze, gelet op het aantal verschillende soorten, waarschijnlijk de talrijkste bewoners van onze planeet. Het is moeilijk de verschillende evolutielijnen van de levende soorten te achterhalen, want er zijn maar weinig fossielen gevonden. De Indische Oceaan, waar de rijkste visfauna voorkomt, wordt vaak gezien als het middelpunt van de verspreiding. Maar paleontologische vondsten van fossiele vissen in afzettingen in zoetwater en geologische theorie�n over de vorming van de continenten en de oceanen bevestigen deze veronderstelling niet. Het zou kunnen dat vissen oorspronkelijk alleen in zoetwater voorkwamen en pas later de zee�n bevolkten.

� 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be