WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De Mens - algemeen

De oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika

De oorspronkelijke bewoners van Amerika worden Indianen genoemd, maar ze dragen deze naam eigenlijk niet terecht. Immers, toen de ontdekkingsreiziger Columbus in 1492 na zijn reis over de Atlantische Oceaan voet aan wal zette op de Bahama's, meende hij op de oostkust van AziŽ te zijn geland. De bevolking die hij er aantrof hield hij voor mensen uit IndiŽ. Zo ontstond de naam 'Indiaan'. Hoewel men nog geen twintig jaar later tot de slotsom kwam dat Columbus in feite een nieuw werelddeel had ontdekt, hebben de Indianen altijd hun naam behouden.
De Indianen moeten ongeveer 25.000 jaar geleden vanuit AziŽ het noorden van Amerika, het tegenwoordige Alaska, zijn binnengetrokken. Daar hadden ze geen vaartuigen voor nodig, want waar zich tegenwoordig de Beringstraat bevindt, was vroeger een landbrug. De zeespiegel lag toen een stuk lager dan tegenwoordig en daardoor lagen er grote oppervlakten land droog. De oorzaak van dit alles was een langdurige periode met een wat lagere temperatuur op aarde. Grote delen van het vasteland waren bedekt met een ijslaag, die soms meer dan een kilometer dik was. De vroege Indianen leefden van de jacht en volgden de grote kudden wild op de voet. Op die manier trokken ze steeds verder in zuidelijke richting Amerika in. Toen de ijstijd ten einde liep doordat de temperatuur iets ging stijgen, begon ook het peil van de zeespiegel te rijzen. Ongeveer negenduizend jaar geleden overspoelde het water de landbrug tussen Noord-Amerika en AziŽ en raakte de verbinding tussen deze werelddelen verbroken. Ten gevolge van de klimaatsverandering waren de mammoets, het voornaamste jachtwild van de Indianen, uitgestorven. Daarom moesten de jagers nieuwe bestaansmogelijkheden zoeken. Voor een aantal van hen werd dat de jacht op de bizon. Anderen evenwel, zoals de Indianen die in het zuidwesten leefden, gingen geleidelijk over op de landbouw. Dit betekende dat ze zich voor langere tijd op ťťn plaats moesten vestigen. Zo ontstonden er dorpjes en tenslotte zelfs steden. Weer andere Indianen gingen eveneens tot landbouw over en vormden boerengemeenschappen met als voornaamste product de maÔs. Dit laatste gebeurde in de bosrijke streken van het oosten.
De komst van de blanke in de Nieuwe Wereld had voor de Indianen verstrekkende gevolgen. De blanken brachten paarden met zich mee, dieren die de Indianen in het geheel niet kenden. Al spoedig bleek dat de Indianen wat het paardrijden betrof zeker niet voor de blanken moesten onderdoen. Vooral de bizonjagers hadden veel profijt van het paard. Ze konden nu de kudden zonder al teveel moeite volgen. Voor de Indianen vertegenwoordigde de bizon een enorme waarde. Alles wat ze nodig hadden voor hun levensbehoeften, kon de bizon hun leveren. De horens werden gebruikt als bogen, de huid leende zich uitstekend voor het vervaardigen van kleding en schoeisel, en voor het bekleden van tenten. De Indiaan mocht dan veel op bizons jagen, hij deed dat altijd en alleen om in zijn levensbehoeften te voorzien. Nooit werden er meer dieren gedood dan strikt noodzakelijk was, zodat de wildstand op peil bleef.
De blanke had hier echter geen oog voor. Zeker toen de vuurwapens waarover hij beschikte nog verbeterd werden, was het leed niet meer te overzien. De Indiaan woonde doorgaans in zeer vruchtbare, wildrijke gebieden. Bij de door immigratie snel groeiende bevolking wekte dit veel afgunst. De regering liet zich niet onbetuigd, en wees boeren grote stukken grond toe, zelfs al lagen die op het grondgebied van de Indianen. Uiteraard was het verzet van de Indianen hevig, maar op den duur moesten ze toch het hoofd buigen. Bij wijze van schadevergoeding stelde de Amerikaanse regering gronden ter beschikking aan de Indianen. In feite waren ze gedwongen deze gebieden te gaan bewonen, omdat de regering hun anders geen bescherming zou kunnen verlenen. Voor de Indianen was het een bitter slechte ruil, want de wildstand in de hun toegewezen gebieden was beneden alle peil, terwijl bovendien de grond maar zelden vruchtbaar was.
Niettemin hebben de Indianen zich in stand weten te houden, ofschoon vele van hen zich met andere bevolkingsgroepen hebben vermengd.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be