W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Oostelijke chipmunk
Groep : op het land levende zoogdieren

De knaagdierfamilie der Sciuridae telt naast eekhoorns, marmotten en prairiehonden ook nog 25 soorten grondeekhoorns. De oostelijke chipmunk is een vijandig, druk baasje uit de eekhoornfamilie die langs stammen omhoog en omlaag rent, noten wegschuift en gangen graaft. Hij voert felle gevechten om te paren en verdedigt zijn foerageergebied in zijn Noord-Amerikaanse leefomgeving tegen soortgenoten. Hij slaat voedsel op in zijn wangzakken. Met volle wangzakken is zijn kop soms meer dan tweemaal zo groot.
Deze solitair levende grondeekhoorn klimt ook in bomen om naar voedsel te zoeken of belagers te ontlopen. Zijn grootste project is echter het graven van een gangenstelsel, waar hij zijn hele leven aan blijft werken. Hij graaft tot ��n meter diep in de grond om een nestkamer te maken met daaromheen andere kamers voor voedselopslag. Een gang kan wel tien meter lang zijn en vormt een toevluchtsoord voor de chipmunk. Het nest heeft meerdere uitgangen, verborgen onder bladeren of stenen. Naast het hoofdnest graaft de chipmunk naast zijn belangrijkste voedselroutes een aantal kleinere gangen die fungeren als vluchtgangen.
De chipmunk kent twee paartijden; de ene loopt van februari tot april, de andere van juni tot augustus. De mannetjes verzamelen zich bij het hol van een vrouwtje en vechten om haar gunsten. Na de paring speelt het mannetje geen rol meer in het leven van het vrouwtje of het nageslacht. Een maand later werpt het vrouwtje gemiddeld vier tot vijf jongen, al komen nesten van negen exemplaren ook voor. Na twee maanden verlaten de jongen het nest en hebben daarna geen contact meer met hun moeder.
Het menu van de chipmunk, een alleseter, varieert met de seizoenen en bestaat uit diverse producten zoals noten, vruchten, insecten, vogeleieren en jonge muizen. Dit knaagdier verwerkt zijn eten niet meteen, maar propt alles wat hij tegenkomt in de wangzakken naast zijn bek. Wanneer deze vol zijn, trekt hij zich terug in de veiligheid van zijn hol om te eten. Hij zou andersq een lekker hapje vormen voor vossen, haviken of slangen. Voedsel dat over is, bewaart hij in speciaal voor dat doel gegraven ondergrondse voorraadkamers. Dankzij deze voorraad kan de chipmunk de koude wintermaanden overleven, wanneer er bovengronds weinig te vinden is. In tegenstelling tot andere eekhoorns houdt de chipmunk geen ononderbroken winterslaap en hoeft hij dus geen speklaag te kweken. Hij wordt regelmatig wakker om te snoepen van zijn voorraadje noten en zaden.
De chipmunk is een asociaal diertje dat zijn hol en omgeving tegen indringers verdedigt. Zijn reukvermogen en gehoor zijn goed ontwikkeld, terwijl de gevoelige tastharen op zijn snuit hem door de onderbegroeiing helpen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be