WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Carine's Kattenpagina

Oosters Korthaar

Heel eenvoudig een Siamees zonder de typische Siamese aftekening. Deze kat wordt in bijna alle mogelijke kleuren gefokt.
Uiterlijk
Als de Siamees, maar zonder points, m.a.w. de specifieke Siamese aftekening.
Geschiedenis
Toen de Siamezen voor het eerst in het Westen opdoken, waren ze er al in diverse kleurslagen. Al in 1920 besloten fokkers zich te concentreren op een enkele kleurslag. De officieel erkende Royal Cat of Siam moest Seal Point zijn, dat is een lichte vacht, met donker zwartbruine aftekening, en stralend blauwe ogen hebben. Andere kleuren werden afgewezen en verdwenen spoedig. In de loop der jaren ontstonden er toch verschillende kleurslagen, maar de basisaftekening (een lichte grondkleur met donkere extremiteiten) bleef steeds behouden. Langzamerhand werd deze aftekening synoniem met het ras, en geen enkele kat zonder points mocht sindsdien nog Siamees worden genoemd.
In de jaren vijftig besloten bepaalde Engelse fokkers om de kleurenrijkdom van hun Siamezen uit te breiden. Wel waren ze gedwongen om een nieuwe naam voor deze katten te kiezen. De eerste kleurslag die ze wilden fokken was een effen bruine kat, die uiteindelijk een geheel eigen naam kreeg, de Havana. De andere kleuren die werden ontwikkeld, werden eerst aangeduid met de naam Foreign. Buiten Groot-BrittanniŽ wilde men het type echter rechtsstreeks aanduiden en koos men voor de naam Oriental Shorthair of Oosters Korthaar. Deze katten waren immers oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-AziŽ. In Groot-BrittanniŽ heeft men pas sinds kort deze benaming aanvaard. De naam wordt nu voor bijna alle kleurslagen gebruikt, behalve voor met name de Foreign White.
Persoonlijkheid
Als van de Siamees. Vaak wordt betoogd dat deze katten ongebruikelijke persoonlijkheden hebben, ze zijn bijvoorbeeld bereid aan een lijntje met hun eigenaars mee te lopen.
Kleurslagen
Alle kleuren zijn erkend, behalve de typische Siamese arftekening. Het aantal al tot ontwikkeling gebrachte kleurslagen groeit nog steeds.
 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google