WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

De Operatie Barbarossa

Hitler had eind augustus 1939 wel een niet-aanvalsverdrag met Stalin gesloten, maar dat was slechts omdat hij een twee-frontenoorlog wilde vermijden. In zijn boek Mein Kampf, dat hij in 1924 geschreven had, kwam reeds als zijn mening naar voor, dat Duitsland in Oost-Europa grote gebieden moest veroveren.
De Slavische volkeren die daar woonden, beschouwde hij als minderwaardige mensen, die de Duitsers als slaven zouden moeten dienen. Toen Hitler in december 1940 zijn handtekening zette onder het plan voor de aanval op Rusland, Operatie Barbarossa genaamd, was dat voor hem een logische en doodgewone zaak.
Hitler was ervan overtuigd dat de Sowjetunie innerlijk zeer verzwakt was en dat zijn troepen gemakkelijk korte metten met het Rode Leger zouden kunnen maken. De Duitse aanvallen zouden zich moeten richten op Leningrad en Stalingrad, twee steden waarvan de namen symbolisch waren voor het Russische communisme. De Russen, Stalin voorop, verwachtten de Duitse aanval overigens allerminst. Dat verklaart mede de grote successen die de Duitse troepen aanvankelijk na de inval van 22 juni 1941 behaalden. De Russische legers werden overal teruggedrongen. En waar ze standhielden, zoals bij de Stalinlinie, duurde het toch niet lang of de Duitsers braken door. Op 18 september werd Leningrad ingesloten. Op 13 september 1941 behaalde de Duitse generaal Von Rundstedt oostelijk van Kiev een geweldige overwinning. Hitler maakte niet minder dan 600.000 Russen krijgsgevangen. In oktober was de Duitse opmars zover gevorderd, dat Moskou nog geen honderd kilometer ver meer was. Hitler meende dat de oorlog tegen de Sowjetunie al gewonnen was. Hij had echter enkele dingen over het hoofd gezien. De afstanden in het onmetelijke land zijn geweldig en de Russische winters zijn verschrikkelijk koud. De Russen pasten de tactiek van de verschroeide aarde toe. De Duitse troepen waren op een overwintering absoluut niet voorbereid. Het Rode Leger beschikte nog over voldoende reserves. Dat laatste bleek nog in hetzelfde jaar van de aanval. Een Russische tegenaanval dreef de Duitsers, een week nadat ze Rostov veroverd hadden, dezelfde stad weer uit. Bij Moskou ontketenden de Russen een tegenoffensief met tanks en infanterie, waardoor de stad voorlopig voor een Duitse bezetting veilig was gesteld.
Intussen werd de oorlogsindustrie ver achter het Oeralgebergte in het hoogst mogelijke tempo uitgebouwd. Tegelijkertijd werden grote hoeveelheden materiaal vanuit de Verenigde Staten via Iran per trein naar de Kaukasus overgebracht. In 1942 hervatten de Duitsers hun offensief. Ze boekten aanvankelijk weer behoorlijke resultaten. Maar in november 1942 werd generaal Von Paulus met 320.000 man in Stalingrad ingesloten. De Führer had Von Paulus geen toestemming gegeven terug te trekken, toen het nog kon. De Russen omsloten de stad als met een stalen ring. Op 2 februari 1943 moesten de overgebleven Duitse troepen (70.000 man) capituleren. De Slag bij Stalingrad betekende, evenals de Slag bij El Alamein in Noord-Afrika, een keerpunt in de oorlog. De Russische opmars was niet meer te stuiten.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be