WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Het wonder van het oude Griekenland

Van alle culturen uit de oudheid heeft die van het oude Griekenland ongetwijfeld de meeste invloed uitgeoefend op de moderne westerse beschaving. Niet alleen ons wijsgerig en natuurwetenschappelijk denken, maar ook onze opvattingen over kunst en over de inrichting van de staat gaan direct op de oude Grieken terug.
Monarchie, aristocratie en democratie zijn voor ons hedendaagse begrippen, maar we moeten ons er wel bewust van zijn dat deze begrippen al in het oude Griekenland bestonden. Ook de traditie van de westerse geschiedschrijving : het zoeken naar oorzaak en gevolg, naar verband en samenhang, stoelt op de oude beschaving rond de EgeÔsche Zee.
Herodotus van Halicarnassus (ca.480-430 voor Christus), bijgenaamd de 'Vader van de Geschiedenis', gaf de feiten nog weer zoals hij ze had vernomen. Maar Thucydides van Athene (471-400 voor Christus), begon zijn geschiedenis van de 'Peloponnesische Oorlog' met een opmerking over de oorzaken van het uitbreken van die oorlog : de oorzaken waarom de Atheners en de PeloponnesiŽrs hun dertig-jarige verdrag ophieven, en de twitstpunten ....  . Deze geschiedschrijver stelde zich een vastomlijnd doel : hij schreef het voor die mensen 'die het verleden goed wilden leren kennen', want iets dergelijks zou zich in de toekomst nog wel meer voordoen. De mensen kunnen uit de geschiedenis een les leren, en Thucydides hoopte dat ze niet dezelfde fouten zouden maken.
Helaas hebben zijn woorden, die 2400 jaar geleden werden geschreven, niet veel vrucht afgeworpen ...
(foto : het Parthenon op de Acropolis)

 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer