W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Paulo Freire

Freire, Paulo (Recife 19 sept. 1921 - S�o Paolo 2 mei 1997), Braziliaans pedagoog en andragoog, was hoogleraar in Pernambuco en directeur van het departement voor Cultuurverspreiding. Hij legde zich vanaf 1946 toe op volwasseneneducatie in Noordoost-Brazili� en werd in 1962 co�rdinator van het nationale plan voor de alfabetisering van volwassenen.
In 1964 moest hij na een militaire staatsgreep uitwijken naar Chili. Hij bekleedde een groot aantal functies op het gebied van onderwijs en opvoeding in Brazili�, Chili, Mexico en de Verenigde Staten. In 1969 werd Freire verbonden aan het departement van Onderwijs van de Wereldraad van Kerken (Gen�ve). Hij is be�nvloed door filosofen als Marx, Althusser, Hegel, Huber, Fromm en Sartre.
Freires pedagogische methode is erop gericht om door middel van de alfabetisering een (politiek) bewustwordingsproces te stimuleren. Het leren lezen en schrijven moet voor de analfabeet de relatie van de abstracte tekens met de eigen alledaagse realiteit duidelijk maken en hem in staat stellen over deze realiteit na te denken en deze te verbeteren. Zijn pedagogiek is gericht op emancipatie en bewustmaking van de eigen realiteit en wordt ook wel een pedagogiek voor onderdrukten genoemd. De opvattingen en de alfabetiseringsmethode van Freire werden succesvol toegepast in Latijns-Amerika, maar ook in Noord-Amerika, Canada en Europa werd ermee ge�xperimenterd.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer