WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Paus Gregorius IX

eigenlijk: Ugolino di Segni, gelatiniseerd: Hugolinus (Anagni ca. 1170 - Rome 22 aug. 1241), studeerde in Parijs en Bologna. Zijn neef, Innocentius III, maakte hem reeds in 1196 kardinaal en gaf hem belangrijke opdrachten als legaat. Ook voor Honorius III onderhandelde hij met de machtige Frederik II in Zuid-ItaliŽ. Mede daarom werd hij tot diens opvolger gekozen (19 mrt. 1227). Gedurende geheel zijn pontificaat was Frederik zijn grote tegenspeler.
Gregorius wilde de politiek van Innocentius III voortzetten door de Staufische macht in Zuid- en Noord-ItaliŽ in te perken. Reeds in 1227 excommuniceerde hij Frederik II (formeel wegens niet-vervulling van een kruistochtbelofte); toen deze toch op kruistocht ging (1228) en zich tot koning van Jeruzalem kroonde (1229), viel een pauselijk leger SiciliŽ binnen, maar Frederik wist de 'vrede' van S. Germano/Ceperano te forceren (1230).
Wederzijds wantrouwen hield beide partijen in wankel evenwicht, totdat Frederiks Noord-Italiaanse politiek Gregorius tot aansluiting bij de Lombardische Liga dreef (1238); hij excommuniceerde Frederik opnieuw in 1239. Toen deze de Pauselijke Staat bedreigde, riep de paus tegen 1241 een algemeen concilie bijeen, waarop Frederik de te Pisa landende deelnemers gevangennam. Alleen vanwege de dood van de paus zag Frederik af van de aanval op Rome (zie verder Coelestinus: Coelestinus IV en Innocentius: Innocentius IV). Van weerszijden is in deze barre twist de publiciteit en de propaganda met extreme heftigheid gevoerd, waarbij religieuze motieven vaak slechts dienden tot staving van Italiaanse machtspolitiek.
Reeds als kardinaal stond Ugolino bekend als groot beschermer en promotor van kloosterorden, nieuwe stichtingen en religieuze lekenbewegingen. Het meest bekend is zijn interventie ten gunste van de Regel der Minderbroeders (1221) van Franciscus van Assisi, die hij in 1228 heilig verklaarde. Grote betekenis heeft Gregorius ook voor de codificering van het canoniek recht: de Quinque libri decretalium Gregorii IX, op zijn verzoek verzameld door Raymond de PeŮafort, maken deel uit van het Corpus iuris canonici. Van Frederik II nam de paus het systeem over van een onderzoekproces voor ketters (1231), waarmee hij de grondslag legde voor de Romeinse Inquisitie. De universiteit van Toulouse werd door hem gesticht (1230); hij herstelde de vrede aan de universiteit van Parijs (1231) en bood een uitweg in de strijd om Aristoteles. Een contemporaine afbeelding van de paus bevindt zich in de Sacro Speco van Subiaco.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer