WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

De Japanse overval op het Amerikaanse Pearl Harbor

Japan was sinds de kwestie Mantsjoerije voortdurend bezig zijn invloedssfeer in China uit te breiden. In 1937 was Japan in een geregelde oorlog met China geraakt. De kustgebieden en de grote steden werden bezet, maar de Japanners kregen het land zelf niet onder de duim. De Chinezen voerden een guerrilla-oorlog, waardoor Japan gedwongen was meer dan de helft van zijn leger in China in te zetten.
De oorlog tussen Groot-BrittanniŽ en Frankrijk enerzijds en Duitsland anderzijds, kwam Japan wel goed uit. De Geallieerden immers hadden talrijke bezittingen in het Verre Oosten. De Britten bezaten er Birma, het zuidelijk deel van Malakka en de kolonie Hongkong. Frankrijk bezat er Frans Indo-China. Japan had alleen nog ernstig rekening te houden met de Verenigde Staten. De Amerikanen immers beschouwden het Verre Oosten toch ook wel als hun invloedssfeer. Sedert 1898 bezaten ze de Filippijnen. De Hawaii-eilanden waren sedert 1900 een territorium van de Verenigde Staten.
Om de handen vrij te hebben voor een verdere uitbreiding van de macht, sloot Japan op 13 april 1941 een neutraliteitsverdrag met de Sowjetunie. Daarmee was het gevaar van een Russische inmenging in Mantsjoerije of China afgewend. Bovendien paste het verdrag, zo dacht Japan tenminste, wel bij de Driehoek. De Japanners waren dan ook stomverbaasd over de Duitse aanval op Rusland. Ze bleven echter vasthouden aan hun niet-aanvalsverdrag met de Sowjetunie, want dan konden ze helemaal hun gang gaan.
Terwijl de oorlogsvoorbereidingen werden getroffen, hielden de Japanners nog besprekingen met de Verenigde Staten. Vervolgens lieten ze hun oorlogsvloot uitvaren met de opdracht Pearl Harbor aan te vallen, de belangrijkste oorlogshaven op Hawaii. De Amerikaanse Grote Oceaan-vloot moest vanuit de lucht worden uitgeschakeld. De Japanse vloot slaagde in haar opzet. Vrijwel ongemerkt konden ze zo dichtbij komen, dat de vliegtuigen, voorzien van bommen en torpedo's, op 7 december 1941 's morgens even voor zeven uur Pearl Harbor konden aanvallen. De aanval kwam als een volslagen verrassing. Van de acht aanwezige oorlogsschepen werden er drie vernietigd en een vierde kapseisde. De andere vier werden zwaar beschadigd. De talrijke op Hawaii gestationeerde vliegtuigen werden eveneens voor het merendeel vernietigd.
Pearl Harbor was niet de enige plaats die door de Japanners werd aangevallen. Ook elders werden zowel Amerikaanse als Britse militaire doelen bestookt. In het noorden van Malakka en op Brits Borneo voerden de Japanners landingen uit. De grens van Thailand werd overschreden. Drie dagen later werden twee Britse slagschepen door Japanse vliegtuigen tot zinken gebracht. De Verenigde Staten waren dus met Japan in oorlog. Voor Nederland was dit de aanleiding, eveneens de oorlog aan Japan te verklaren. Heel het Indische leger werd gemobiliseerd. Bijna de helft van de Nederlandse bommenwerpers moest naar Malakka gaan om de Britse strijdkrachten te helpen bij de verdediging van Singapore. Een week later gingen er ook nog jachtvliegtuigen heen. De bereidheid tot samenwerking tussen de bondgenoten was erg groot.
De strijdkrachten die Japan inzette, waren evenwel zo talrijk, dat men niet meer kon doen dan te proberen hun opmars te vertragen. Van tegenhouden kon eenvoudigweg geen sprake zijn. In de maand december maakten de Japanners zich meester van de eilanden Guam en Wake en van Hongkong. Ze landden ook op de Filippijnen en bezetten op 2 januari 1942 de hoofdstad Manila. In januari 1942 werd heel Malakka veroverd, met uitzonderling van Singapore. Deze stad viel op 15 februari 1942. Toen waren de Japanners al bezig met de verovering van toenmalig Nederlands-IndiŽ. Op 11 januari waren ze geland op Tarakan, een eilandje dat voor de oostkust van Borneo ligt. De Japanners hadden grote belangstelling voor dit op zich onbelangrijke eilandje, omdat er aardolie gewonnen werd.
Juist door de olie was Tarakan in een redelijke staat van verdediging gebracht met een garnizoen van ongeveer 1250 man, tien gevechtsvliegtuigen, een mijnenlegger en enkele patrouillevaartuigen. Het eiland werd vooraf door de Japanners vanuit de lucht beschoten en gebombardeerd. De weinige jagers die erop afgingen, werden de ťťn na de ander neergeschoten. Toen het duidelijk werd dat de Japanse landing ophanden was, werden de olie-installaties volgens plan vernield. Zevenhonderd boorputten, installaties, pijpleidingen en ander materiaal werden opgeblazen, evenals de opslagtanks. Tarakan werd dapper verdedigd, maar de meer dan twintigvoudige Japanse overmacht was te veel. Na een paar dagen was de strijd beslecht. Ook Balikpapan op Borneo had vanwege de olie de volle belangstelling van de Japanners. Hun landingsvloot werd echter onderschept door een aantal geallieerde oorlogsschepen. De Japanners werden zware verliezen toegebracht. De opmars van de onderdanen van de goddelijke keizer ging echter door. Sumatra en Java werden aangevallen.
In een poging om de landing op Java te verhinderen, ging de Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman met de samengevoegde strijdmacht van Amerikaanse, Britse en Nederlandse schepen op de Japanse landingsvloot af. Hij kwam tegenover een overmacht te staan, maar ontweek de strijd niet. Met het vlaggeschip Hr.Ms. De Ruyter ging hij strijdend onder in de Javazee. Op 28 februari/1 maart 1942 vonden de landingen op Java plaats. Op 8 maart was de strijd, voorlopig toch, in Nederlands-IndiŽ ten einde.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer