WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    


Rubriek : Carine's Kattenpagina

De Pers

Land van herkomst : Groot-BrittanniŽ
Andere benamingen : Longhair, Persian, Perzisch Langhaar

Het beroemdste ras ter wereld

Langharige katten waren tot aan het midden van de zestiende eeuw onbekend in Europa. De eerste voorouders van de Pers werden vanuit PerziŽ (het huidige Iran) in de zeventiende eeuw door Pietro della Valle in ItaliŽ geÔmporteerd.
Later bracht Nicolas Fabri de Peiresec, raadgever van het Parlement in Aix-en-Provence, vanuit Turkije katten naar Frankrijk (mogelijk van het type Angora). Deze katten waren erg in trek bij de Europese adel. Louis XV bezat een witte angora Pers.
In de eerste helft van de negentiende eeuw werden enkele in ItaliŽ gefokte 'Perzen', in Frankrijk en Engeland geÔntroduceerd en gekruist met Perzen van Turkse oorsprong. De eerste dieren werden in het Crystal Palace in Londen in 1871 tentoon gesteld. Rond die tijd werd door Britse fokkers een fok- en selectieprogramma op poten gezet. Kruisingen met Angora katten werden uitgevoerd om de vachtkwaliteit te verbeteren. Anderzijds werd systematisch werk gemaakt van een uitbreiding van kleuren en aftekening, met als resultaat een tweehonderd tal variŽteiten.
Zo werd in 1872 in Brighton de smoke Pers voorgesteld, ontstaan uit kruisingen tussen zwarte, witte en blauwe dieren. De kat 'Silver' is de eerste Chinchilla Pers die in Londen in 1888 tentoon gesteld werd. Colourpoint Perzen, in de Verenigde Staten Himalayan genaamd, worden door de T.I.C.A. als een afzonderlijk ras beschouwd. In Duitsland noemt men deze katten Kmehr of Kmer. De colourpoint Perzen verschenen rond 1920. De Tabby Perzen, die ongeveer een eeuw geleden verschenen, werden in Parijs in 1927 onder de benaming 'tijgers' tentoon gesteld. De Britten hebben in de negentiende eeuw de voorkeur gegeven aan de meest massieve, ronde dieren. In de Verenigde Staten fokten fokkers, rond 1930, een extreem gedrongen type, Peke Face (Pekingees gezicht) gedoopt. De Pers, zonder enige tijfel het populairste ras van de wereld, heeft een rol gespeeld bij de creatie van de Heilige Birmaan en de Brits Korthaar.

Algemene kenmerken
Middelgroot tot groot, gedrongen type met een massief lichaam, korte ledematen, erg lange vacht, adellijk en majestueus voorkomen, gewicht 3,5 tot 7 kg.
Karakter/bijzonderheden
Vreedzame, rustige, nuchtere, huiselijke kat die zich erg goed thuis voelt in een appartement. Sociaal, vredelievend, nooit agressief, zacht en heel vriendelijk. Hij is erg gehecht aan zijn baas. Hij kan goed met andere katten, honden en kinderen overweg, maar stelt zich iets wantrouwig op tegenover vreemden. Hij heeft rust nodig om zich prettig te voelen. Hij verdraagt de eenzaamheid. Hij miauwt niet vaak en heeft een zachte stem. Het ras is pas met twee jaar volwassen. De puberteit wordt pas laat (met twaalf maanden) bereikt. Weinig vruchtbaar en soms moeilijke bevallingen.
De verzorging is een niet te onderschatten bezigheid (borstelen, kammen en wassen). De lengte van de haren zorgt ervoor dat zich makkelijk knopen en klitten vormen. Dagelijks moet de vacht ontward worden, de dieren ruien in de lente en de zomer. De ogen, die vaak tranen, moeten regelmatig gereinigd worden.
 

© 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be