WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Pierre en Marie Curie

Curie, familienaam van het Frans-Poolse echtpaar Pierre Curie (Parijs 15 mei 1859 - aldaar 19 april 1906) en Marie (Marya) Curie-Sklodowska (Warschau 7 nov. 1867 - Sancellemoz 4 juli 1934), dat in 1903 gezamenlijk bekroond werd met de helft van de Nobelprijs voor natuurkunde 'wegens hun onderzoek aan de door Henri Becquerel (die de andere helft van de prijs kreeg) ontdekte stralingsverschijnselen'.
Pierre Curie werd in 1883 directeur van het natuurkundig laboratorium van de École de Physique et de Chimie Industrielle te Parijs, in 1885 hoogleraar aldaar en in 1903 aan de Sorbonne. Met zijn broer Jacques ontdekte hij de pyro-elektriciteit en de piëzo-elektriciteit (1880). Voor zijn proefschrift (1895) bestudeerde hij het magnetisme en formuleerde hij de wet van Curie, die zegt dat voor een paramagnetische stof de magnetische susceptibiliteit (zie magnetisme) omgekeerd evenredig met de absolute temperatuur varieert, waaruit het curiepunt volgt. Voor dit onderzoek construeerde hij de balans van Curie ter bepaling van de magnetische susceptibiliteit van paramagnetische en diamagnetische stoffen. De balans bestaat uit een draaibaar opgestelde permanente magneet; de te onderzoeken stof bevindt zich aan het uiteinde van een balans, zodanig dat het gedeeltelijk binnen het veld van de magneet hangt. Bij draaiing daarvan zal bij een paramagnetische stof het proefstuk in het magneetveld worden getrokken, bij een diamagnetische stof uit het magneetveld worden gestoten. Uit het gewicht dat nodig is om het oorspronkelijke evenwicht te herstellen, wordt de susceptibiliteit bepaald.

Marya Sklodowska  studeerde natuurkunde en chemie te Warschau en Parijs, waar zij medewerkster werd van Pierre Curie, met wie zij in 1895 huwde. Na zijn dood in 1906 volgde zij hem op als hoogleraar aan de Sorbonne en werd daarmee de eerste vrouw die aan de Sorbonne doceerde. In 1911 werd zij directrice van het door haar opgerichte Radium-Instituut te Parijs.
Te zamen met haar man onderzocht zij de in 1896 ontdekte radioactieve stralen en de stoffen die deze voortbrengen. In 1898 ontdekte ze polonium en tezamen met haar man radium. Madame Curie was de eerste die voor de tweede maal een Nobelprijs kreeg, en wel in 1911 die voor scheikunde 'wegens haar ontdekking van radium en polonium, de isolatie van radium en de studie van het karakter en de verbindingen van dit opmerkelijke element'. In de Eerste Wereldoorlog organiseerde zij een radiologische dienst voor het Franse leger. Vanaf 1922 was zij vice-voorzitter van de Internationale Commissie voor Intellectuele Samenwerking van de Volkenbond. Ze overleed aan leukemie, veroorzaakt door de overmatige blootstelling aan de straling van radioactieve stoffen.
Hun dochter Irene (12 sept. 1897 - 1956) huwde in 1926 met Frédéric Joliot; zij ontvingen in 1935 een Nobelprijs voor hun werk op het gebied van kunstmatige radioactiviteit (zie Joliot-Curie). Een tweede dochter, Eve Denise (Parijs 6 dec. 1904), trad sedert 1925 op als concertpianiste, maar verwierf vooral naam als publiciste. De biografie die zij over haar moeder schreef, Madame Curie (1937), werd in vele talen vertaald. Haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen zij als correspondente vanuit de Verenigde Staten diverse oorlogsterreinen bezocht, stelde zij te boek in Journey among warriors (1943).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer