W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Prins Filip van Belgi�

Prins Filip, oudste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola, is de eerste in lijn voor de troonopvolging en draagt in die hoedanigheid de titel van Hertog van Brabant.
Filip, Leopold, Louis, Marie werd geboren te Brussel op 15 april 1960.
Na zijn humaniora, deels in het Nederlands en deels in het Frans, volgt de Prins van 1978 tot 1981 de cursussen aan de Koninklijke Militaire School met de 118de Promotie Alle Wapens. Hij verblijft nadien twee maanden in het Trinity College van de Universiteit van Oxford (Groot-Brittanni�) en zet vervolgens -vanaf september 1983- zijn universitaire vorming verder aan de Graduate School van de Universiteit van Stanford in Californi� (Verenigde Staten van Amerika). Hij behaalt er, op 16 juni 1985, het diploma van "Master of Arts" in de Politieke Wetenschappen.
Na zijn benoeming tot Onderluitenant in 1980, behaalde de Prins achtereenvolgens het brevet van straaljagerpiloot, parachutist en commando. Hij voert daarbij een solovlucht uit met een Mirage VB-toestel en voert het bevel over een peloton bij het 3de Bataljon Parachutisten. In 1989 volgt de Prins nog een reeks speciale sessies aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. De Prins voert ook stages uit aan boord van schepen van de Belgische Marine. Datzelfde jaar wordt hij benoemd tot Kolonel en Kapitein-ter-zee. Op 25 maart 2001 wordt de Prins benoemd tot Generaal-Majoor en Divisieadmiraal. Hij blijft nauw in contact met de Strijdkrachten en houdt zich op de hoogte van hun morele, materi�le en technische toestand. Dit doet hij tijdens bezoeken aan eenheden en hoofdkwartieren, zowel nationaal als internationaal, in Belgi� en in het buitenland.
In 1992 wordt het Huis van Prins Filip opgericht. Dit Huis (dat thans het Huis van de Hertogen van Brabant wordt genoemd) groepeert het personeel en de diensten waarover de Prins beschikt om zijn brede waaier van activiteiten in de best mogelijke voorwaarden te doen verlopen. De Prins beschikt over een eigen dotatie.
Kort na het overlijden van Koning Boudewijn, zijn oom, aanvaardt de Prins -in uitvoering van een beslissing van de Ministerraad op 6 augustus 1993- het Erevoorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. Hij volgt er zijn vader op die deze functie uitoefende sedert 1962.
Prins Filip neemt verder verantwoordelijkheden op in het domein van de duurzame ontwikkeling. Zo is hij van 13 oktober 1993 tot begin mei 1997 Voorzitter van de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, opgericht naar aanleiding van de Conferentie van Rio over het milieu en de duurzame ontwikkeling. Wanneer deze Raad in mei 1997, door een nieuwe wet, wordt omgevormd tot de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling aanvaardt hij het Erevoorzitterschap over deze nieuwe Raad.
Op 21 juni 1994 heeft de Prins de eed afgelegd als senator van rechtswege.
Naast de protocollaire en representatieve taken, inherent aan de functie van Kroonprins, gaat de aandacht en interesse van de Hertog van Brabant uit naar verschillende domeinen.
Op 4 december 1999 is Prins Filip gehuwd met Juffrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz.
Het prinselijke paar heeft een dochtertje, Prinses Elisabeth, geboren op 25 oktober 2001 en twee zoontjes, Prins Gabri�l, geboren op 20 augustus 2003, en Prins Emmanuel, geboren op 4 oktober 2005.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer