W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Slangen
 

Pythons

Pythons worden gewoonlijk beschouwd als deel van dezelfde familie als de boa's, waarvan ze verschillen omdat ze hittegevoelige putjes hebben in de schubben die aan de bovenlip grenzen en omdat ze eieren leggen. Boa's hebben deze putjes tussen de schubben. Met uitzondering van ��n soort komen alle pythons voor in Europa, Azi� en Afrika. De grootste verscheidenheid aan soorten vinden we in de Australaziatische regio.
Veel van deze soorten worden erg lang en wanneer ze volwassen zijn, hebben ze dezelfde accomodatie nodig als de boa constrictor, namelijk een groot inloophok dat is uitgerust met stevige takken en/of een verhoogde plank waarom het dier onder een hittebron kan liggen.
De hygi�ne vereist dat de inrichting van het onderkomen eenvoudig wordt gehouden, met kranten of houtspaanders als bodemlaag. Het voedsel kan bestaan uit konijnen of grotere zoogdieren, en voor het voeren moeten veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Kleine pythons kunnen op vrijwel dezelfde manier worden gehuisvest als kleine colubriden.
Met uitzondering van een paar soorten kunnen pythons met succes in gevangenschap worden gefokt op ongeveer dezelfde manier als andere slangen : ze worden tijdens de winter iets afgekoeld en in het voorjaar weer opgewarmd. Sommige soorten paren in het koude seizoen, het spreekt dan voor zich dat het mannetje en het vrouwtje in deze tijd bij elkaar worden gezet. Andere soorten paren wanneer de temperatuur wordt verhoogd. De vrouwtjes van sommige van de grotere soorten vertonen vaak een vreemd gedrag wanneer ze eieren dragen; ze koesteren zich in bizarre houdingen, waarbij ze soms op hun rug gaan liggen, zodat de zich ontwikkelende eieren aan de hitte kunnen worden blootgesteld. Wanneer de eieren gelegd zijn, rollen de vrouwtjes van het geslacht Python, en van enige andere soorten, zich op rond het legsel en blijven erbij totdat de eieren uitkomen. Deze ouderlijke zorg dient in de eerste plaats als bescherming. De grote witte eieren zijn opvallend en daardoor in het wild kwetsbaar voor rovers. Door de eieren te bedekken kan het vrouwtje ze aan het oog onttrekken en ook mogelijke rovers afschrikken. Een paar soorten gaan nog een stapje verder met de ouderlijke zorg en weten de temperatuur van de eieren te verhogen door middel van een fysiologisch proces dat nog niet geheel doorgrond is. De vrouwtjes van deze soorten trekken met hun lichaam en blijken in staat te zijn een redelijke mate van controle uit te oefenen op de broedtemperatuur. Bovendien wordt de strakheid waarmee ze liggen opgerold, aangepast aan de luchtvochtigheid.
In gevangenschap kunnen de eieren van deze soorten naar een broedmachine worden overgebracht. Meestal komen er dan meer eieren uit. Dit lijkt geen nadelige gevolgen voor het vrouwtje te hebben, hoewel ze wel agressiever kan zijn dan normaal op het moment dat de eieren worden verwijderd en een paar dagen daarna. Het op natuurlijke wijze uitbroeden van de eieren is echter een interessant schouwspel en u zou kunnen beslissen om het legsel bij het vrouwtje te laten. Als u dat doet, verwijdert u alle andere slangen uit het hok, als u dit nog niet heeft gedaan. De luchtvochtigheid in het hok verhoogt u door te sproeien. Als het vrouwtje de eieren geheel met haar lichaam bedekt, worden ze te droog. Eieren die door het vrouwtje worden afgestoten, zijn gewoonlijk onbevrucht, maar kunnen bij twijfel in de broedmachine worden gelegd. Het gedrag van het vrouwtje houdt u best oplettend in de gaten. Als het erop lijkt dat ze besloten heeft de eieren te verlaten voor de tijd waarop ze ouden moeten uitkomen, moeten ze verwijderd worden. Broedende vrouwtjes weigeren vaak voedsel, maar verlaten het nest af en toe om te drinken. Wanneer de eieren eenmaal beginnen uit te komen, verliest het vrouwtje haar belangstelling en kan ze het beste verwijderd worden zodat ze de jongen niet per ongeluk gaat verpletteren.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer