WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De renaissance in ItaliŽ

De renaissance is omstreeks de dertiende eeuw en de veertiende eeuw begonnen in ItaliŽ en dat is niet toevallig. De Italianen konden het Latijn, dat voor hen een soort Oud-Italiaans was, vrij gemakkelijk lezen. Bovendien woonden ze temidden van talrijke ruÔnes en overblijfselen van de bouw- en beeldhouwkunst van de oude Romeinen. Daarnaast was er een aantal steden, zoals Florence en VenetiŽ, tot grote bloei gekomen door de handel op Byzantium en het Nabije Oosten. Was het leven van de middeleeuwer in doorsnee vol honger, ziekten en andere narigheden, met de verworven rijkdommen konden de kooplieden in ItaliŽ zich een aangenaam leven veroorloven. Ze wijdden hun vrije tijd aan het bestuderen van oude geschriften en het verzamelen van kunst. Zo waren rijkdom en welvaart voorwaarden voor de ontwikkeling van de beschaving van de renaissance.
Tot de grote dichters van de vroege renaissance behoren de Florentijn Dante Alighieri (1265-1321) en de in Arezzo geboren Francesco Petrarca (1304-1375) - zie foto. Ze schreven beiden, hoewel ze kenners van de klassieke schrijvers waren, als zelfbewuste renaissance-mensen in de volkstaal. Het beroemdste gedicht van Date is La Divina Commedia (de Goddelijke Komedie), waarin hij een gefantaseerde reist maakt door de hel, het vagevuur en de hemel. Als gids treedt voor hem op de grote Romeinse dichter Vergilius. Hoe dieper ze in de hel komen, des te groter zondaars zich daar bevinden. Dan komen ze bij de louteringsberg, vergelijkbaar dus met het vagevuur. En als die bestegen is, hebben ze de top bereikt, waar het paradijs is. Daar moet Vergillius afscheid nemen, want hij heeft Christus niet gekend en hij kan dus het paradijs niet binnengaan. Zijn taak wordt overgenomen door Beatrice, de jonge vrouw die door Dante werd vereerd en zij leidt de dichter tot God.
Petrarca schreef prachtige gedichten, meest sonnetten, voor Laura, de vrouw op wie hij verliefd was. Een andere grote dichter van de Italiaanse renaissance was Ludovico Ariosto (1474-1533), wiens hoofdwerk Orlando Furiaso (Razende Roeland) heet. De held Orlando beleeft allerlei fantastische dingen, terwijl hij op zoek is naar zijn verdwenen beminde Angelica.
Overigens stond de studie van de klassieke geschriften in ItaliŽ in het middelpunt van de belangstelling. Het ging aanvankelijk alleen om de Latijnse schrijvers. Maar na de Val van Constantinopel in 1453 kwamen tal van Griekse geleerden naar het westen. De Latijnse geschriften waren door de monniken van de kloosterbibliotheken vaak talloze keren overgeschreven. Daarbij waren natuurlijk fouten gemaakt, maar ook zinnen, die ze niet begrepen, schreven de monniken op naar eigen goeddunken en hierdoor konden de teksten tenslotte sterk afwijken van de oorspronkelijke. Het werd toen de grote kunst, de misvormde teksten weer in de oude vorm te krijgen. De mensen die zich daarmee bezig hielden werden 'humanisten' genoemd. Het woord humanist is afgeleid van het Latijnse woord humanus, wat behalve menselijk ook fijn of beschaafd betekent. Met het woord humanisme duidde de mens uit de renaissance aan, dat de ware beschaving in de oudheid te vinden was. Aldus ging het humanisme ook een bepaalde geestesgesteldheid weergeven, die gekenmerkt werd door onafhankelijkheid, geleerdheid en zin voor schoonheid. In de Nederlanden en in Duitsland ontstond later nog een soort bijbels humanisme, dat de bijbel en de geschriften van de kerkvaders in de oorspronkelijke talen bestudeerde.
(foto : portret van Petrarca)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer