W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

Reptielen

De ruim vijfduizend soorten reptielen die thans op de aarde rondlopen, graven, klimmen en zwemmen, zijn de overlevenden van een dramatische evolutionaire geschiedenis van experimenteren met reptielvormen. Uit een amfibieachtig begon ontwikkelde zich zo'n driehonderd miljoen jaar geleden een groot aantal soorten geheel op het land levende gewervelde dieren. Deze beginvormen van de reptielen hebben verregaande gevolgen gehad voor de verdere evolutie van de gewervelde dieren. Van deze oerreptielen stammen onze tegenwoordige reptielen af, maar ze waren ook de voorouders van een menigte grootse, zij het doodlopende eindpunten, zoals de eens zo machtige dinosauri�rs, de gevleugelde pterosauri�rs en de zwemmende ichtyosauri�rs en plesiosauri�rs. En vanuit het midden van de reptielen ontwikkelden zich de voorouders van de resterende twee groepen van hogere gewervelde dieren : de zoogdieren en de vogels. De reptielen vormen zo de schakel tussen de amfibie�n, die een begin maken met op het land te leven, en de verst ontwikkelde en meest gecompliceerde gewervelden.
Er bestaan verschillende systemen om de klasse der reptielen in te delen. De meeste erkennen zestien of zeventien orden, die of uitsluitend aan fossielen bekend zijn of zowel van fossielen als van recente dieren. Slechts vier orden omvatten de nu levende reptielen : de schildpadden, de krokodillen, de Squamata - waartoe alle hagedissen, slangen en wormhagedissen behoren - en de orde der Rhynchocephalia met slechts ��n levende vertegenwoordiger, de brughagedis. Hoewel deze vier orden slechts een fractie van de verscheidenheid uit het verleden vertegenwoordigen, tonen ze toch iets van de vormenrijkdom der reptielen.
De schildpadden zijn een gevarieerde en succesvolle groep reptielen, met om en bij de 230 soorten. Zij hebben een kort, breed lichaam dat omsloten is door een benig pantser, waarbinnen in meerdere of mindere mate de kop, staart en poten ter bescherming kunnen worden ingetrokken.
Krokodillen en hun verwanten zijn de enig overgebleven vertegenwoordigers van de archesauri�rs. Deze waren als dinosauri�rs en pterosuari�rs de overheersende landdieren op aarde van ongeveer tweehonderd miljoen jaar tot 63 � 70 miljoen jaar geleden.
Hagedissen, slangen en de gravende wormhagedissen vormen samen de orde van de Squamata, wat 'geschubden' betekent. De langgerekte, slanke hagedislichamen, van een lange staart voorzien, zijn zo aangepast dat ze in zeer verschillende milieus kunnen leven. De meeste zijn vleeseters, die ongewervelde en kleine gewervelde dieren eten, maar andere zijn planteneters.
De laatste orde van de reptielen omvat alleen de brughagedis van Nieuw-Zeeland. Hij schijnt gedurende 200 miljoen jaar weinig veranderd te zijn in zijn belangrijkste eigenschappen.
Elk van de vier orden van levende reptielen vertoont verschillende aanpassingen die een duidelijke vooruitgang betekenen vergeleken met de amfibie�n. Wellicht de belangrijkste van deze veranderingen hebben betrekking op de temperatuursbeheersing, de huidstructuur en de voortplantingsmechanismen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer