WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Carine's Kattenpagina

De Rexed Maine Coon

Een mutatie van de langharige Maine Coon met een gegolfde vacht. Hij staat ook bekend als de Maine Wave. Het rex-gen werd als eerste gemeld door de Britse Maine Coon fokker Di Everett. In 1994 schreef zij : de eerste Rexed Maine Coon in Groot-BrittanniŽ werd, voor zover ik weet, bij ons thuis geboren in 1988 ... we hebben in totaal vier Rexed kittens gefokt, van drie verschillende moederpoezen, alle gedekt door dezelfde kater. Uit tests bleek dat de betreffende mutatie verschilde van het gen voor Devon Rex en voor American Wirehair. Ook zijn er enige aanwijzingen die het onwaarschijnlijk maken dat het gen voor Cornish Rex erbij zou zijn betrokken.
Di Everett onderzocht de verspreiding van het rex-gen onder Maine Coons en vond dat van de ongeveer vierduizend geregistreerde kittens in Groot-BrittanniŽ er slechts ongeveer twintig Rex waren. Omdat sommige Rex-kittens jong stierven, werd er zelfs gedacht aan een semi-lethaal (de door veroorzakend) gen in de populatie, maar andere Maine Coon fokkers waren het daarmee niet eens. Zij benadrukten dat hun eigen Maine Waves juist barstten van gezondheid en suggereerden dat de vroege dood waarschijnlijk niets te maken had met de speciale vachtsoort.
Sommige Maine Coon fokkers zien het rex-gen als een probleem dat moet worden geŽlimineerd, maar anderen beschouwen het als een interessante nieuwe variŽteit.
 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google