W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Robert Mugabe

Mugabe, Robert Gabriel (Kutama 21 febr. 1924), Zimbabweaans politicus, werd in 1952 onderwijzer. Vier jaar later vertrok hij naar Ghana, waar hij sterk onder de invloed kwam van Kwame N'krumah. In 1960 keerde hij naar Rhodesi� terug, waar hij zich aansloot bij de nationaal-democratische partij van Joshua Nkomo, die het jaar daarop verboden werd. Daarop richtte hij samen met Nkomo de Zimbabwe African People's Union (ZAPU) op, waarvan hij plaatsvervangend secretaris-generaal werd.
In 1963 ontstond er een breuk in de ZAPU en Mugabe werd secretaris-generaal van de afgesplitste organisatie Zimbabwe African National Union (ZANU), onder leiding van N. Sithole. In 1963-1964 werd Mugabe met andere leiders gearresteerd; pas onder invloed van de ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika en de overeenkomst met betrekking tot de onafhankelijkheid van Mozambique per juni 1975 werden zij in dec. 1974 vrijgelaten. Mugabe kwam aan het hoofd te staan van het Zimbabwe Volksleger (ZIPA), dat vanuit het onafhankelijke Mozambique zijn guerrilla-activiteiten in Rhodesi� kon opvoeren. Sithole zette hij als voorzitter van de ZANU af.
In 1976 richtten Mugabe en Nkomo het Patriottisch Front op. Bij de verkiezingen van febr. 1980 behaalde Mugabes organisatie 57 van de 80 zetels. Mugabe werd hierop de eerste premier van het onafhankelijke Zimbabwe, waarbij hij zich een voorstander toonde van een gematigd socialistisch beleid. Aanvankelijk liepen de verschillen met Nkomo steeds hoger op; in 1982 ontsloeg Mugabe hem uit zijn kabinet op verdenking van het met hulp van Zuid-Afrika voorbereiden van een staatsgreep. Maar in 1987 wist hij met Nkomo overeen te komen dat hun beider partijen, ZANU en ZAPU, zouden fuseren tot een eenheidspartij (ZANU-PF). Na een grondwetswijziging werd hij dat jaar tot president van het land gekozen.
Bij de presidentsverkiezingen van 1990 werd Mugabe herkozen. Economische recessie dwong Mugabe om begin jaren negentig akkoord te gaan met een structureel aanpassingsprogramma en de economie te hervormen. In de aanloop van de presidentsverkiezingen van 1996 werd oppositieleider Sithole gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op Mugabe. De presidentsverkiezingen van april 1996 werden door de oppositie geboycot en bij een opkomst van 32% met ruime meerderheid door Mugabe gewonnen. Negatieve uitlatingen over homofilie en de weigering om de in Zimbabwe in ballingschap verblijvende voormalig dictator van Ethiopi� Mengistu uit te leveren aan Ethiopi� kwamen Mugabe op hevige internationale kritiek te staan.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer