W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

Roggen

Roggen kunnen als vele grondhaaien elektrische velden waarnemen en opsporen, die door prooidieren worden geproduceerd. Dit doen zij door middel van in de huid verspreid liggende electroreceptoren. Er zijn spanningen tot 220 volt gemeten en stroomsterkten tot acht amp�re.
Voor de Nederlandse visserij zijn roggen niet van groot belang. De in onze havens aangevoerde roggen worden thans vrijwel alle buiten onze faunagrenzen gevangen. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was het voorkomen van diverse roggensoorten in onze kustwateren niet ongewoon. Nu is het voorkomen van een rog vrij zeldzaam. Dit is voornamelijk te wijten aan de intensieve boomkorvisserij op schol en tong, waarbij vrijwel de gehele zeebodem jaarlijks door zware kettingen wordt omgeploegd. Roggen zijn, door het geringe aantal eieren dat zij jaarlijks afzetten, zeer kwetsbare soorten bij toename van de visserijdruk. Het aanspoelen van eikapsels op onze stranden is van oudsher een indicatie geweest over het voorkomen van diverse soorten roggen in de zuidelijke Noordzee : van elf verschillende roggensoorten werden eikapsels aangetroffen. Dit wil niet zeggen dat alle elf soorten ook in ons faunagebied voorkwamen. Sinds 1941 werden acht roggensoorten van het geslacht Raja waargenomen. Gedurende de laatste decennia zijn onder andere Sterrog, Kleinoogrog en Golfrog nauwelijks of niet meer waargenomen, ook hun eikapsels spoelden niet zo vaak meer aan. De volgende vijf roggensoorten zouden in ons faunagebied kunnen terugkeren, als de boomkorvisserij zou worden afgeschaft.
Soorten : Vleet - Grootoogrog - Gevlekte rog - Stekelrog en Blonde rog.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer