WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De Ross-zeehond

De Ross-zeehond of Ommatophoca rossi. Grootte : mannetje, lichaamslengte 1,8 tot 2,3 meter. Gewicht tot tweehonderd kg. Wijfjes gelijk in grootte. Uiterlijk : donkergrijs of grijsbruin op de kop, rug en flanken, met een schijnbaar kleine bek; de ogen zijn groot en uitpuilend. Als Ross-zeehonden worden gestoord, beginnen ze een trillend geluid te maken, waarbij ze hun kop achterover tegen de vette nek leggen, op zo'n manier dat men vroeger dacht dat de dieren een opblaasbare keelzak hadden.
Verspreidingsgebied : rondom de pool op het pakijs van de Zuidelijke Ijszee; nog niet elders waargenomen. Van deze moeilijk op te sporen rob werd voor het eerst melding gemaakt in de jaren veertig van de negentiende eeuw. Hij gold lang als een zeldzaamheid; een eeuw later waren er nog geen vijftig waargenomen en tot 1970 niet meer dan ongeveer tweehonderd. Toen maakten krachtige ijsbrekers, die zich een weg braken door het pakijs, onder begeleiding van helicopters, het mogelijk een waarheidsgetrouw beeld van de populatie te krijgen. Ross-zeehonden delen het pakijs van het zuidpoolgebied met de veel talrijker krabbeneter. Zij leven alleen of in zeer kleine, sterk verspreide groepjes, zelden noordelijker dan de zestigste breedtegraad. Hun voedstel bestaat waarschijnlijk uit pijlinktvis, die onder de drijvende ijsvelden wordt gevangen. Zij werpen hun jongen in november en in december, en paren waarschijnlijk één tot twee maanden later. Ondanks hun ogenschijnlijk zeldzaamheid, duiden de tellingen op een aanzienlijke populatie van tussen de 50.000 en de 150.000.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer