WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De rotsduif

Orde : Columbiformes - familie : Columbidae - geslacht : Columba en soort : Columba livia. De rotsduif is één van de 309 duivensoorten van de familie Columbidae.
Vrijmoedig samenkomend op stadspleinen over de ganse wereld, zoeken duiven de straat af naar voedselresten en roesten in spleten van grote gebouwen. Verwilderd betekent simpelweg de wilde afstammelingen van een getemde soort. Deze duiven zijn een voorbeeld van een klein aantal dieren dat heeft geleerd om zonder angst zij aan zij te leven met de mens. Er zijn rotsduiven in een enorme verscheidenheid aan kleuren en tekening; ze kiezen daarop hun partner.
Rotsduiven zijn zeer wijdverspreid ondanks het feit dat ze door veel roofdieren, waaronder mensen naar het leven worden gestaan. Dit succes komt niet door een speciale vorm van verdediging, maar door hun korte broedcyclus waardoor er jaarlijks veel nesten worden grootgebracht, wat de populatie hoog houdt. Duiveneieren zijn niet goed beschermd omdat ze in fragiele nesten liggen. Ook zijn ze wit en makkelijk herkenbaar voor roofdieren, zelfs van onderaf gezien door de bodem van het nest. Rotsduiven van beide seksen broeden de eieren een korte periode uit en krijgen per nest maar één tot twee jongen. De ouders voeden de jongen met kropmelk, een speciale eiwit-rijke afscheiding die niet aangevuld hoeft te worden met ander voedsel. De jongen vogels groeien snel en verlaten het kwetsbare nest al na 35 dagen.
Duiven in de stad stammen af van de wilde rotsduif, die duizenden jaren geleden getemd werd. De wilde populaties in steden komen van oorsprong van ontsnapte duiven en postduiven. Het werden stadsvogels omdat ze geleerd hadden niet bang te zijn voor mensen. In sommige regio's zijn ze teruggegaan naar hun natuurlijke rotsachtige leefgebieden.
Het natuurlijk voedsel van rotsduiven bestaat uit zaden, groenten, onkruid en groene bladeren, evenals soms een worm of slak. In steden, waar hun natuurlijke voedsel niet veel voorkomt, eten ze wat er maar te vinden is. Mensen gooien restjes of voederen de duiven zelfs direct, en verschaffen zo het grootste deel van het voedsel bestaande uit brood, beschuit, graan, enzovoort. Omdat dit voedsel steeds aanwezig is hoeven de duiven niet te zoeken of erop te wachten. Overvloed aan voedsel betekent ook dat rotsduiven geen lange, gevaarlijke vluchten naar het platteland hoeven te maken, waar ze het gevaar lopen door roofvogels zoals slechtvalken en haviken te worden verschalkt.
Duiven worden vaak beschouwd als een plaag. Ze brengen ziektes over, zoals salmonella, en zijn dus een gevaar voor de volksgezondheid. Ook teisteren ze gebouwen, vooral pakhuizen waar eten wordt opgeslagen. Duivenpoep vreet metselwerk aan en verstopt de goten, wat leidt tot verval en overstroming. Op gebouwen die gewoonlijk als nest gebruikt worden, worden ijzeren punten of netten vastgemaakt, om de duiven te weren.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer