W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

De rugstreeppad

De Bufo calamita leeft in verschillende milieus, maar vaak op zandig terrein. De lengte bedraagt zeven tot tien cm.
Het mannetje van de rugstreeppad is de luidruchtigste Europese pad : zijn gekwaak is op een afstand van meer dan twee km nog hoorbaar ! De wijfjes zijn meestal groter dan de mannetjes, maar beide geslachten zijn fors, met betrekkelijk korte poten. Hoewel deze pad voornamelijk op het land leeft, wordt hij vaak in de buurt van de zee gevonden en kan hij zich zelfs in brak water voortplanten. De dieren rennen met korte sprints over het land en zijn actief tijdens de nacht.
Het voortplantingsseizoen duurt van maart tot augustus; de paring vindt tijdens de nacht plaats. Het wijfje legt in ondiep water verscheidene gelatineuze eisnoeren, die elk vierduizend eieren bevatten. Na tien dagen komen de kikkervisjes uit die in vier tot acht weken metamorfoseren. De jonge padjes zijn nog niet volgroeid en worden pas na twee tot drie jaar geslachtsrijp.

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google