W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

De slijmvis

De slijmvis of Lipophrys pholis.

Beschrijving
Rugvin met elf tot dertien stekels en achttien tot twintig vinstralen; anaalvin met twee stekels en zestien tot twintig vinstralen; borstvinnen met dertien vinstralen en buikvinnen met ��n stekel en twee vinstralen. Kleur is variabel, meestal bruin of grijsgroen met onregelmatig gevormde, donkere vlekken. Donkere vlek halverwege de lange rugvin die een inkeping vertoont.
Geen tentakels op de kop. Kaken met ��n rij dicht op elkaar staande, scherpe tandjes en met wat langere tanden. Volwassen mannetjes hebben rondere koppen dan vrouwtjes. Hun paaitijd is van april tot augustus. De eieren worden in een nest onder stenen gelegd en door de mannetjes bewaakt. Het vrouwtje wordt pas weer toegelaten als er opnieuw wordt gepaaid. Per seizoen kan dit drie maal worden herhaald. De slijmvis komt voornamelijk langs rotsachtige kusten voor, in de onderste helft van de getijdenzones tussen stenen en rotsspleten. Slakken vormen het belangrijkste voedsel, gevolgd door zeepokken, vlokreeften, zeepissebedden en roeipootkreeftjes; ook plantaardig voedsel (zeesla, darmwier) wordt gegeten.
Lengte
Maximaal 20 cm
Verspreiding
Oost-Atlantische Oceaan en Noordzee. Langs onze kust minder algemeen op zandbodems, vrij algemeen in de nabijheid van pieren en stenen dijken.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer