W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Slobodan Milosevic

Milo�evi�, Slobodan (Po"arevac, Servi�, 20 aug. 1941), Joegoslavisch staatsman van Servische afkomst, was gedurende zijn rechtenstudie activist in de studentenbeweging. Hij trad in 1959 toe tot de Communistische Partij. Hij was van 1973 tot 1978 algemeen directeur van Tehnogas en vervolgens directeur van de Beogradska Udruzena Banka (1978-1983). Van 1984 tot 1986 was Milo�evi� partijleider van de hoofdstad Belgrado. In 1987 werd hij gekozen tot partijleider van Servi�, waarna hij een populistische en Servisch-nationalistische koers insloeg. In mei 1989 volgde zijn benoeming tot president van Servi�. Onder zijn leiding werd in dat jaar een einde gemaakt aan de autonomie van de twee in Servi� gelegen provincies, Kosovo en Vojvodina.
In juli 1990 werd Milo�evi� voorzitter van de Socialistische Partij (de vroegere communistische partij) van Servi�, die bij de parlementsverkiezingen in december een overwinning behaalde. In 1991 verzette Milo�evi� zich fel tegen het onafhankelijkheidsstreven van Kroati� en Sloveni�. Zijn geslaagde greep naar de macht in het federale presidium van Joegoslavi� in oktober 1991 kon echter niet voorkomen dat Kroati� en Sloveni�, spoedig gevolgd door Bosni�-Hercegovina, zich afscheidden van Joegoslavi�. Daarop besloot Milo�evi� met militaire middelen zijn Groot-Servisch ideaal te verwezenlijken. Met behulp van het federale leger van Joegoslavi� (JNA) slaagde hij eind 1991 in zijn opzet bijna alle door Servi�rs bewoonde gebieden in Kroati� (Slavoni� en de Krajina) onder controle van Servi� te brengen. In Bosni�-Hercegovina wist de JNA - gesteund door plaatselijke milities, die door Milo�evi� van wapens waren voorzien - in het voorjaar van 1992 ruim 70% van het grondgebied te veroveren.
De veroveringspolitiek van Milo�evi� werd in de zomer van 1992 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties beantwoord met de afkondiging van economische sancties, die Servi� en Montenegro - oprichters en enige lidstaten van de op 27 april 1992 opnieuw opgerichte Federale Republiek Joegoslavi� - zwaar zouden treffen. De sancties verergerden de economische moeilijkheden van Servi�, maar Milo�evi� wist desondanks zijn macht te consolideren. In 1993 wist hij zijn voornaamste politieke tegenstanders, federaal president Cosic, federaal minister-president Panic, en oppositieleiders Draskovic en Seselj, buiten spel te zetten en behield hij zijn greep op de media.
In 1994 ging Milo�evi� zich inzetten voor vrede in voormalig Joegoslavi�. Onder druk van de economische sancties en de groeiende onvrede onder de bevolking over de economische toestand in Servi� steunde hij het vredesplan van de Internationale Contactgroep, dat echter werd verworpen door de Bosnische Servi�rs onder leiding van hun 'president' Radovan Karazdic. Milo�evi� zou zich hierna nog weinig aantrekken van de Servi�rs in Bosni� en Kroati�. Dat bleek in november 1995, toen hij mede namens de Bosnische Servi�rs onderhandelde over de totstandkoming van het vredesverdrag voor Bosni�. In Dayton, Ohio, stemde hij in met vredesvoorwaarden (met name het voortbestaan van een zelfstandig Bosni� met een Servische entiteit en het accepteren van de verdrijving van 200!000 Servi�rs uit de Krajina door Kroati� in augustus 1995), die geheel in strijd waren met het eind jaren tachtig door hem gepropageerde Groot-Servisch ideaal. De meeste Servi�rs bezagen het akkoord echter positief vanwege de opheffing van de economische sancties.
Het perspectief van economisch herstel deed de populariteit van Milo�evi� weer stijgen. Desondanks bleek de macht van Milo�evi� bij de gemeenteraadsverkiezingen van november 1996 tanende. De verenigde oppositie won in een aantal grote steden, waaronder de hoofdstad Belgrado. Milo�evi� reageerde daarop door de verkiezingsuitslag ongeldig te laten verklaren. Na bijna twee maanden van dagelijkse betogingen, waaraan duizenden mensen deelnamen, bond hij eind februari 1997 in en liet de uitslag alsnog erkennen. Net als in 1991 en 1992 leidden de protesten echter niet tot zijn val.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer