W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Aquariumvissen

Het aantal soorten vissen


De laatste, zorgvuldig gemaakte schatting van het aantal nu levende soorten werd in 1970 gerealiseerd door de Amerikaanse ichtyoloog D.M. Cohen. Hij schatte dat er ongeveer 50 soorten Agnatha (vissen zonder kaken) waren, 515 tot 555 soorten Chondrichthyes (kraakbeenachtige vissen) en 19.135 tot 20.980 soorten Osteichthyes (bissen met botten). Elk jaar worden er ongeveer honderd nieuwe soorten ontdekt en beschreven.

Van de ongeveer 20.000 vissoorten zijn er :

  • Primaire zoetwatervissen : 33,1 procent

  • Secundaire zoetwatervissen : 8,1 procent

  • Soms in zoetwater, soms in de zee levende vis (diadroom) : 0,6 procent

  • Zeevissen in warme kustwateren : 39,9 procent

  • Zeevissen in koude kustwateren : 5,6 procent

  • Zeevissen die op de bodem van de zee leven (bentisch) : 6,4 procent

  • Zeevissen die ver uit de kust en vlak bij het wateroppervlak leven (epipelagisch) : 1,3 procent

  • Vissen die dieper dan 200 meter leven : ongeveer 5 procent.

Zoetwatervissen vormen meer dan 41,2 procent van alle vissoorten. Deze bewoners van beken, rivieren en meren zijn meer blootgesteld aan de directe invloed van de mens; het is zeer opvallend dat bijna de helft van de levende soorten direct invloed ondervindt van de veranderingen in het milieu en door menselijke activiteit in gevaar komen.
 

� 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be