WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De Steller-zeekoe

De Steller-zeekoe of Hydrodamalis gigas. Grootte : lichaamslengte negen tot elf meter; de grootste omvang acht meter; geschat gewicht tot ongeveer 24.000 kg. Uiterlijk : grote, grijsbruine, op robben gelijkende dieren met een ruwe, op boomschors gelijkende, dikke huid, dikbuikig, naar de accoloadevormige staartvin taps toelopend lichaam. Tanden ontbreken. Een typische planteneter, met een darmlengte van wel 150 meter.
Verspreidingsgebied : vroeger talrijk in de kustwateren van het Bering- en het Koper-eiland in het westen van de Beringzee; elders slechts vaag waargenomen, hoewel verspreid langs de kusten van het noorden van de Grote Oceaan totdat ze uitgeroeid werden door pelsjagers, die 's winters op de eilanden verbleven om zeeotters, pelsrobben en poolsvossen te bejagen.
Deze reusachtige dieren waren welbekende verschijningen voor de oorspronkelijke bevolking van het noorden van de Grote Oceaan. De soort werd voor de wetenschap ontdekt in 1741 toen een Russische expeditie schipbreuk leed in één van de overgebleven natuurlijke woongebieden, beschreven en bestudeerd door Georg Wilhelm Steller, de arts van de expeditie. De dieren leefden in kudden en ondiepe wateren, waar ze zich voedden met zeewier. Als ze, drijvend op hun vet, bezig waren te grazen, werden hun ruggen boven water zichtbaar en de Russische zeelui noemden ze daarom zeekoeien. Jammer over de soort bleek hun vlees zeer smakelijk te zijn. Binnen dertig jaar na hun ontdekking was de totale populatie van 1500 tot 2000 dieren uitgeroeid door de robbenjagers. Hoewel de soort geacht wordt te zijn uitgeroeid, blijven voortdurend geruchten over overleving door de jaren heen opduiken. Russische walvisvaarders, die in 1962 voor Kaap Navarin (noordwesten van de Beringzee) werkten, dachten dat ze er een stuk op zes, zes tot acht meter lang, in het water zagen, maar deze waarneming betrof, zoals later is gebleken, narwals.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer