W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

De steur

De steur of Acipenser sturio.

Beschrijving
Rugvin met 37 tot 44 vinstralen, anaalvin met 24. Vijf lengterijen beenplaten op het lichaam. Rug is bruingrijs, met grijze flanken en geelwitte buik. Bovenlob van de staartvin langer dan de onderste lob (heterocercaal). Gepantserde kop met onderstandige bek zonder tanden. Vier tastdraden voor de uitstulpbare bek, waarmee naar kleine bodemdieren wordt gezocht.
Vroeger werden langs onze kust regelmatig steuren gevangen. In het voorjaar trokken ze de rivieren op (anadroom) om zich voort te planten. Vroeg in de negentiende eeuw verdwenen de steuren. Ze werden ook in de Rijn aangetroffen, maar daar namen ze na 1920 in aantal af. In de Maas en de Rijn zijn ze langer aanwezig gebleven : tussen 1824 en 1852 werden ongeveer drieduizend exemplaren uit het Biesbosgebied gemeld. In juni 1952 werd in de Nieuwe Merwede nog een exemplaar gevangen van 2,6 meter lang en ruim honderd kilogram. Een voor Nederland laatste exemplaar zou in 1953 in de Waal zijn gevangen. In de Franse Garonne wordt de steur al jarenlang met succes gekweekt. De vissen worden met een merk uitgezet om hun verdere levenspad te kunnen volgen. In 1992 en 1993 werden veertien steuren in Nederland aangetroffen. Dit bleek een grootscheepse faunavervalsing : het betrof vier verschillende soorten en enkele hybriden. Gekweekt in Oost-Europa werden ze in West-Europese tuincentra ingevoerd, als vijvervis verkocht en daarna losgelaten.
Lengte
3,5 meter
Verspreiding
Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs onze kust zeldzaam. Sinds 1953 verdwenen uit de Nederlandse rivieren door onder andere overbevissing, indijking zoals Deltawerken, waterverontreiniging, opwarming van het rivierwater en het verwijderen van ondiepten en oevervegetaties.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer