WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De stinkrob

De stinkrob of Pusa hispida. Grootte : mannetje lichaamslengte van 1,2 tot 1,8 meter. Gewicht tot 130 kg. Seksen gelijk, mannetjes gemiddeld wat groter. Uiterlijk : klein, dik, ronde kop; kleur dof grijsbruin met grote donkerder vlekken (vaak wit omrand), overgaand in vlekken en strepen op de rug; onderzijde lichter, gespikkeld. Pels grof, stijf; opvallende geelbruine snorren. Jongen bij geboorte wit, krijgen na één maand een grijze pels.
Verspreidingsgebied : circumpolair op het noordelijk halfrond, over het algemeen op pakijs. Zes geografische ondersoorten worden onderscheiden.
Niet trekkend, hoewel afgedwaalde dieren zijn waargenomen op de hoogte van Noord-Brittannië. Enige malen waargenomen in de Nederlandse kustwateren en een enkele maal zelfs tot in de Merwede in 1980.
Dit is een zeehond die op het ijs bij de kust voorkomt, waarschijnlijk de algemeenste en zeker de meest verbreide noordpoolsoort. Hij voedt zich met de grotere schaaldieren van het plankton en kleine visjes, die in opdiep water worden gevangen, tot op diepten van honderd meter. Stinkrobben of kleine zeehonden (ook wel ringelrob genoemd) leven gezellig maar niet in kolonies, komen in april samen om te paren, op de plaatsen waar de jongen nog worden gezoogd op het ijs van de 'kraamkamer'. De implantatie van het embryo vindt plaats in augustus en de jongen worden zeven tot acht maanden later, in maart en april, geboren, meestal in sneeuwholen of beschutte holten in het ijsveld. Hoewel beveiligd tegen toevallig passerende roofdieren, kunnen ze worden uitgegraven door poolvossen of ijsberen. Volwassen dieren houden 's winters ademgaten in het ijs open; ze zijn daar kwetsbaar, zowel voor ijsberen als voor de harpoenen van eskimo's. De wereldpopulatie wordt geschat op twee tot zes miljoen. Vele duizenden (jongen) worden ieder jaar gedood voor de bonthandel.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer