W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Aquariumvissen

Symphysodon aequifasciatus axelrodiDeze geelbruine discusvis, afkomstig uit de wateren in Brazili�, wordt twaalf tot vijftien cm. lang. In gevangenschap is hij moeilijk te kweken. Zowel voor de jongen als voor de volwassen exemplaren gelden strenge eisen als het gaat om de samenstelling van het water, het voedsel en de overige vissen in het aquarium. Het is het verstandigst deze soort alleen in een aquarium te houden. Vaak lijden deze vissen aan ziekten die moeilijk te genezen zijn. De jongen hebben tot het moment waarop ze geslachtsrijp zijn veel aandacht nodig. De eerste dagen nadat ze uit de eieren zijn gekomen, eten ze een afscheiding van de huid die door de ouders wordt geproduceerd. Pas later eten ze het normale fijngewreven voer. Wanneer de ouders die huidafscheiding niet bijtijds produceren, zullen de jongen sterven. Er is enig succes geboekt met het gebruik van alternatief voedsel, maar dat is moeilijk, ingewikkeld en kost heel veel tijd.

� 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be