WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dossier gezondheid

Dossier Gezondheid

Kwart Belgen niet tevreden over eigen gezondheid

Bijna een kwart van de Belgen is niet tevreden over zijn gezondheid. Zevenentwintig procent van de bevolking zegt te lijden aan minstens één chronische aandoening. Hoe lager de opleiding, hoe hoger het percentage ontevredenen. Dat zijn enkele resultaten van de nationale gezondheidsenquête die in 2004 werd uitgevoerd bij bijna 13.000 Belgen ouder dan vijftien.

23 procent
De enquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid brengt een massa gegevens aan het licht over hoe de Belgen hun gezondheid ervaren. De grote meerderheid, 77 procent, is tevreden over zijn gezondheid, 23 procent is dat niet. Hoe lager de scholingsgraad, hoe meer ontevredenen. Zo vindt 45 procent van de laaggeschoolden zichzelf niet gezond. Ook ouderen voelen zich minder goed in hun vel. Zo verklaarde 20 procent van de 65-plussers wegens gezondheidsproblemen gehinderd te zijn in het dagdagelijkse functioneren.

Meer dan een kwart van de ondervraagden geeft aan met minstens één chronische aandoening te kampen. Zowel mannen als vrouwen noemen het vaakst allergieën en hoge bloeddruk.

Overconsumptie van geneesmiddelen
Eveneens één op vier Belgen -vooral vrouwen- zegt mentale problemen te hebben, zoals een depressie of angst- of slaapstoornissen. Eén op zes geeft aan hiervoor geneesmiddelen te nemen.

Wat betreft het gebruik van geneesmiddelen op voorschrift is er in ons land trouwens nog altijd sprake van overconsumptie. Zo worden in België 25 procent meer pillen op voorschrift geslikt dan bijvoorbeeld in Nederland, Denemarken, Bulgarije of Spanje. Vooral cholesterolverlagers, kalmeer- en slaapmiddelen en antidepressiva zijn populair.

Zeker 65-plussers consumeren veel kalmeermiddelen en cholesterolverlagers. Ook 'polyfarmacie' (het gebruik van minstens vijf verschillende geneesmiddelen op 1 dag) komt vaak voor bij ouderen: bij een kwart van de leeftijdsgroep 65-74 jaar en bij vier op tien 75-plussers. "Polyfarmacie verhoogt echter de kans op bijwerkingen", aldus minister van Volksgezondheid Rudy Demotte, die bij de voorstelling van de resultaten aanwezig was. De consumptie van geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn, gaat wel in dalende lijn.

Overgewicht en roken
Verder werd vastgesteld dat gezondheidspreventie hier en daar nog te wensen over laat. Zo bewegen Belgen te weinig: de helft van de mannen en zestig procent van de vrouwen heeft meer beweging nodig. Vierenveertig procent van de volwassenen kampt dan ook met overgewicht.

Een kwart van de bevolking blijft roken. Maar het aantal dat nooit gerookt heeft is sinds 2001 gestegen van 41 naar 52 procent. "Dit wil zeggen dat wie eenmaal rookt, dat blijft doen, maar dat er minder mensen mee beginnen", aldus Demotte.

De griepvaccinatie en het laten uitvoeren van een mammografie ter voorkoming van borstkanker gaan wel in stijgende lijn. Al valt het ook hier op dat bijvoorbeeld vrouwen met een laag opleidingsniveau veel minder vaak op preventief onderzoek gaan.

Jongeren, alcohol en HIV
Ook jongeren -tussen 15 en 24 jaar- blijken het niet zo goed te doen als het op preventie aankomt. Zo is er vooral overmatig alcoholgebruik in de jongste leeftijdsgroepen. In het Vlaams Gewest bleef bovendien het percentage jonge rokers afgelopen jaren constant, terwijl er in Brussel en Wallonië een sterke daling te zien is.

Verder weet 71 procent van de jongeren niet precies hoe ze een HIV-besmetting kunnen oplopen. Eenenveertig procent heeft geen juiste kennis over bescherming tegen HIV. Veertien procent van de jonge meisjes met een seksleven gebruikt zelfs helemaal geen voorbehoedsmiddel. Negenendertig procent van de jongeren die seksueel actief zijn, loopt dan ook een verhoogd risico.

Tenslotte bleek ook dat tien procent van de gezinnen al een keer medische zorgen heeft moeten uitstellen om financiële redenen. Dat is vooral het geval in Wallonië en Brussel (meer dan 15 procent). In Vlaanderen overkwam het slechts 5 procent. Die situatie is nagenoeg dezelfde gebleven sinds 1997.
 

 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google