W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Thomas Eliot

Eliot, Thomas Stearns (St. Louis, Mo., 26 sept. 1888 - Londen 4 jan. 1965), Amerikaans, sedert 1927 Brits dichter en essayist, studeerde o.a. Indische filosofie en Sanskriet te Harvard, Franse literatuur en filosofie aan de Sorbonne en filosofie in Oxford. In 1915 vestigde hij zich in Londen en later werd hij invloedrijk uitgever bij Faber and Faber. Zijn vroege po�zie, een reactie op de zoetelijke lyriek van de Georgians, had veel aan Laforgue en de Franse symbolisten (zie symbolisme) te danken; latere invloeden zijn de Elizabethaanse toneelschrijvers, Dante, en onder de modernen Ezra Pound, van wie hij vooral in technisch opzicht veel leerde. Zijn geruchtmakend debuut Prufrock and other observations (1917), met de vermaarde Love song of J. Alfred Prufrock, stuitte op felle tegenstand van de academische critici en het heeft lang geduurd voor Eliot vrij algemeen werd erkend als een van de belangrijkste Engelstalige dichters uit de periode tussen de beide wereldoorlogen.
Aanvankelijk vertoonde zijn po�zie een uitgesproken cultuurkritisch karakter zoals The waste land (1922), waarvan de eerste aflevering verscheen in het in dat jaar door hem opgerichte tijdschrift The Criterion, dat tot 1939 heeft bestaan. De alledaagse stijl, de ironie, de nieuwe, soepele vorm, die in Prufrock hun aarzelend begin hadden gevonden, werden gesublimeerd in dit opzienbarende gedicht van een hele gedesillusioneerde generatie, dat zijn blijvende reputatie vestigde. Na Eliots overgang tot de Anglicaanse Kerk (1928) kreeg zijn werk een sterk religieuze inslag, via Ash Wednesday (1930) en het toneelstuk Murder in the cathedral (1935) naar zijn laatste grote gedicht Four quartets (1943), omvattende het eerder ontstane Burnt Norton (dat een van de steeds terugkerende thema's aangeeft: 'time present and time past are both perhaps present in time future'), East Coker, The Dry Salvages en Little Gidding. Het luchtiger Old Possum's book of practical cats (1939) werd in 1981 door librettist Tim Rice en componist Andrew Lloyd Webber omgewerkt tot de succesvolle musical Cats.
Ook als toneelschrijver deed Eliot baanbrekend werk door het scheppen van een nieuw, op de spreektaal gebaseerd, po�tisch idioom, dat zonder de formele vorm van de oude vijfvoetige jambe tegelijk soepel en stemmig genoeg is om gebruikt te worden voor het schrijven van serieus toneelwerk; kwalitatief vertonen zijn latere stukken echter een teruggang.
De invloed die Eliots po�zie op de na hem komende dichtkunst heeft uitgeoefend, is uitzonderlijk groot. Ook als voortreffelijk criticus heeft hij belangrijk werk geleverd; onder invloed van zijn herwaarderingen, o.a. van Milton, Donne en Dryden, werd het totaalbeeld van de Engelse po�zie gewijzigd. Hij ontving vele onderscheidingen, o.a. de Order of Merit en de Nobelprijs voor letterkunde (1948).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer