WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Tiberius en Gajus Gracchus

De scherpe tegenstellingen tussen de patriciŽrs en de plebejers waren in de loop van de tijd verdwenen. De wetgeving van 445 voor Christus maakte het mogelijk dat leden van de patricische en de plebejische families met elkaar trouwden. En in 367 voor Christus werd het ambt van consul ook voor plebejers opengesteld. Daardoor konden plebejers voortaan ook zitting krijgen in de Senaat. Tenslotte waren de verschillen opgeheven. Uit de vermenging van de rijke families van beide groeperingen was een nieuwe stand te voorschijn gekomen, die van de nobiles of optimaten. In vertaling betekenen deze woorden achtereenvolgens de 'edelen' en de 'besten'. Door een handige politiek hadden die ervoor gezorgd dat alleen zij toegang hadden tot de openbare ambten. Daar het deze kleine klasse was die de touwtjes in handen had, is het duidelijk dat de leden van deze klasse de vervallen bedrijven van de verarmde boeren opkochten. Daarmee versterkten de optimaten hun machtspositie nog meer, maar lang niet tot genoegen van iedereen. Zo was er Tiberius Gracchus, een man die zich niet alleen onderscheidde doordat hij tot een oud vooraanstaand geslacht behoorde, maar ook omdat hij een man van bijzondere kwaliteiten was. Hij was wetenschappelijk uitstekend onderlegd en had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij zal de achteruitgang van de boerenstand met lede ogen aan en besloot er iets aan te doen. In 133 voor Christus liet hij zich tot volkstribuun benoemen en diende vervolgens een akkerwet in. Deze wet, die al tot een oudere wet terugging, bepaalde dat niemand meer dan een bepaalde oppervlakte aan land mocht bezitten. Dat land was bijna helemaal in handen van de optimaten. Het vrijkomende land moest onder de proletariŽrs van Rome verdeeld worden.
De Senaat verzette zich fel tegen het voorstel van Tiberius Gracchus. Deze wendde zich echter rechtstreeks tot de Volksvergadering, wat zeer ongebruikelijk was. De Senaat wist toen een ander tribuun zover te krijgen dat die van zijn vetorecht gebruik zou maken. Anders gezegd, dat hij de uitvoering van het wetsvoorstel zou tegenhouden. Gracchus was echter niet te stuiten. Hij liet de volkstribuun, die beslist niet onwettig gehandeld had, door de Volksvergadering afzetten. Dit was niet minder dan een revolutionaire daad. Maar de akkerwet werd aangenomen ! Er werd een commissie benoemd die de wet moest uitvoeren. Toen Tiberius Gracchus zich echter opnieuw tot volkstribuun wilde laten kiezen, ontstond er een rel. De optimaten schreeuwden in de Volksvergadering dat de stemming ongeldig was. Onder het geroep dat Tiberius naar alleenheerschappij streefde, stormde een menigte op hem in en sloeg hem dood. Driehonderd van zijn vrienden ondergingen hetzelfde lot.
Met zijn dood was het ideaal van de landhervorming echter geenszins verdwenen. Zijn broer Gajus Gracchus nam het vaandel over, maar wilde veel verder gaan dan Tiberius. Hij wilde namelijk een vaste, aaneengesloten partij vormen, een Volkspartij die hij in zijn strijd tegen de optimaten kon gebruuiken. In 123 voor Christus liet hij zich tot volkstribuun kiezen. Twee jaar lang bekleedde hij dit ambt, en al die tijd had hij in Rome grote macht.
De Senaat echter zette een ander volkstribuun tegen Gajus Gracchus op en deze speelde het klaar dat zijn collega niet werd herkozen. Toen er kort daarop ongeregeldheden ontstonden, werd Gajus Gracchus buiten de wet gesteld. Gewapende senatoren en adellijke ridders vervolgden de man van het volk en zijn aanhangers. In  het nauw gebracht liet Gajus Gracchus zich door een slaaf doden. De Senaatspartij had overwonnen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer