WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Tiberius Gracchus II

(gest. Rome 133 v.C.) kwam onder invloed van zijn leraren, de Campaanse stoÔsche filosoof Blossius en de Griekse retor Diophanes, in aanraking met Griekse democratische denkbeelden. Hij diende onder zijn zwager Scipio voor Carthago als officier in de Derde Punische Oorlog, later (137) in Spanje onder de consul Hostilius Mancinus. Mettertijd had hij de verpaupering van de door het grootgrondbezit opgeslokte boeren (vooral in EtruriŽ) leren kennen en ook de daarmee samenhangende sterk verminderde weerbaarheid van de Romeinse legers. Daarom stelde hij als volkstribuun in 133, met steun van een deel van de senatoren, maar zonder, zoals gebruikelijk, vooraf de Senaat te raadplegen, een akkerwet voor (lex Sempronia agraria), ingekleed als vernieuwing van een (misschien fictieve) zgn. Licinisch-Sextische wet van 367, die dode letter was gebleven.
Tiberius' 'akkerwet' hield in dat niemand meer dan 500 morgen (jugera) of 125 ha land van de staatsgronden bezitten mocht en 250 morgen voor elke zoon, maar in geen geval meer dan 1000. Wat ieder daarboven bezat, zou tegen schadevergoeding onteigend en in percelen van 30 morgen als onvervreemdbaar bezit tegen een matige pacht aan behoeftige burgers afgestaan worden. Hoewel deze wet de particuliere eigendom niet aantastte, maar alleen sloeg op de staatsgronden, wekte zij grote wrevel bij grootgrondbezitters. Een ambtgenoot van Tiberius, Marcus Octavius, sprak, overgehaald door een deel van de senatoren-grootgrondbezitters, zijn veto over het voorstel uit; Tiberius liet hem (in strijd met de traditie) door de volksvergadering afzetten en de wet aannemen.
De met de uitvoering belaste commissie, bestaande uit Tiberius, zijn schoonvader Appius Claudius Pulcher en zijn broer Gaius, stelde voor een deel van het legaat (133) van koning Attalus III van Pergamum voor de financiering van het project te gebruiken, wat de Senaat opvatte als aantasting van het hem toekomende recht de financiŽn te beheren. Toen Tiberius zich (eveneens met schending van het gewoonterecht) als volkstribuun voor 132 herkiesbaar stelde, drong de oppositie in de Senaat, geleid door de oud-consul Scipio Nasica, een verkiezingsvergadering op de Capitolinus binnen en lynchte hem met ca. 300 van zijn aanhangers.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer