W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Dinosaurussen
 

 

Het tijdperk van de reptielen

Het
Sedundair of Mesozo�cum wordt terecht het tijdperk van de reptielen genoemd. De reptielen pasten zich goed aan bij alle levensomstandigheden, zowel in zoet water als in zout water en op het land. Ze worden onderverdeeld in niet minder dan zeventien verschillende orden.
Aan het einde van de Krijt-periode was het grootste deel van de reptielen uitgestorven. De groepen en soorten reptielen die thans nog bestaan, vormen slechts een zeer klein deel van de reptielen die in het Mesozo�cum voorkwamen. Wat is de oorzaak geweest van dit zo plotse en op grote schaal uitsterven van de reptielen ? Deze vraag blijft nog altijd ��n van de grootste raadsels uit de geschiedenis van de aarde.
Men neemt aan, dat na het uitsterven van de plantenetende dieren of herbivoren, de vleesetende dieren of carnivoren zijn verschenen. Dit klinkt zeer aannemelijk, maar toch blijft de vraag bestaan, waarom zoveel planteneters zijn verdwenen. Hierover zijn de meest uiteenlopende veronderstellingen naar voren gebracht : klimaatveranderingen, massale sterfte door ziekten, strijd om het bestaan met de zoogdieren, enz. Niemand is echter tot nu toe in staat geweest voor dit vreemde verschijnsel dat zich in betrekkelijk korte tijd over de hele aarde heeft voorgedaan, een verklaring te geven.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer